M
15/05/2020 15:08

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội:

Thông qua Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và đầu tư vốn ngân sách

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp không thường kỳ) của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XV diễn ra sáng ngày 15/5, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1).

thong qua nghi quyet dieu chinh ke hoach dau tu cong trung han va dau tu von ngan sach Thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố
thong qua nghi quyet dieu chinh ke hoach dau tu cong trung han va dau tu von ngan sach Xem xét mức chi đặc thù phục vụ phòng chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid -19
thong qua nghi quyet dieu chinh ke hoach dau tu cong trung han va dau tu von ngan sach Mặt trận Tổ quốc thành phố phản biện về mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19

Tại kỳ họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trình bày Tờ trình của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1).

Theo đó, với tổng mức kế hoạch vốn trung hạn đã được phê duyệt là 107.303 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2019, Thành phố đã cân đối bố trí là 79.115 tỷ đồng, đã giải ngân 67.490 tỷ đồng, đạt 85,3% kế hoạch đã giao. Lũy kế đến nay, Thành phố đã phân bổ 101.019 tỷ đồng, đạt 94,14% kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

thong qua nghi quyet dieu chinh ke hoach dau tu cong trung han va dau tu von ngan sach
Tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp không thường kỳ) khóa XV, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1).

Đối với kế hoạch Đầu tư công năm 2020, Thành phố giao kế hoạch đầu tư phát triển là 44.918 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp Thành phố là 28.104 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 16.814 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 30/4/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển của toàn Thành phố đạt 13,8% kế hoạch, cao hơn mức cùng kỳ năm 2019 là 12,1%.

Trong đó, giải ngân vốn xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố đạt 13,4% kế hoạch vốn. Các dự án dân sinh bức xúc, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid19 được đẩy nhanh tiến độ. Số dự án đã hoàn thành là 25 dự án. Trong số 84 dự án mới, đến nay, đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 82/84 dự án; hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán 56/84 dự án; tổ chức đấu thầu và khởi công 30 dự án, còn 54 dự án tiếp tục đấu thầu, khởi công trong các tháng tiếp theo.

Trên cơ sở rà soát khả năng triển khai thực tế, UBND Thành phố đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và giảm số vốn kế hoạch năm 2020 đã giao 2.112.500 triệu đồng của 29 dự án. Số vốn từ nguồn điều chỉnh giảm này, UBND Thành phố đề xuất bổ sung vốn cho một số dự án cấp bách, dân sinh, bức xúc; dự án hoàn thành trong năm 2020; các dự án có khả năng thực hiện tốt và một số dự án mới. UBND Thành phố cũng đề nghị HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến về phương án phân bổ chi tiết phần vốn ngân sách Trung ương năm 2020 để thu hồi ứng trước đến hết năm kế hoạch 2019 chưa bố trí để thu hồi đối với 2 dự án (với số vốn là 161,6 tỉ đồng).

Xét đề nghị của UBND Thành phố; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; báo cáo giải trình của UBND Thành phố và kết quả biểu quyết của đại biểu, HĐND thành phố Hà Nội quyết nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1); thông qua phương án phân bổ chi tiết phần vốn ngân sách Trung ương, bố trí thu hồi ứng năm 2020 với số vốn là 161,6 tỉ đồng.

X.Sinh-M.Quý

Nguồn :