M
08/10/2020 17:45

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ ba

Thông qua Đề cương các Chương trình công tác lớn của Quận ủy khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(LĐTĐ) Ngày 8/10, Quận uỷ Đống Đa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ ba, khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” và “Vì sự nghiệp dân vận”.

Quận uỷ Đống Đa triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu quận lần thứ XXVIII Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên quận Đống Đa Đại hội Đảng bộ Quân sự quận Đống Đa nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Hội nghị đã thông qua tờ trình dự thảo báo cáo sơ kết công tác 9 tháng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ quận và Đề cương các Chương trình công tác lớn của Quận ủy khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua Đề cương các Chương trình công tác lớn của Quận ủy khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
6 đồng chí được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” và “Vì sự nghiệp dân vận”.

Theo đó, 9 tháng năm 2020, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, các Kế hoạch công tác của thành phố, Chương trình công tác năm 2020 và tình hình thực tiễn của quận, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành và cả hệ thống chính trị Quận thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm. Chính vì vậy mặc dù trong bối cảnh kinh tế chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn và dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, song thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận thực hiện đến hết ngày 25/9 là 6.372,24 tỷ đồng, đạt 57,78% dự toán thành phố giao, bằng 82,82% so cùng kỳ năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước tính 9 tháng đạt khoảng 8.930,8 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Quận tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đẩy mạnh phát huy thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mua sắm, thanh toán trực tuyến. Duy trì tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng hiện nay đạt xấp xỉ 100%, tỉ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 98%.

9 tháng đầu năm Quận cấp đăng ký kinh doanh cho 1.639 hộ, trong đó đăng ký mới 1.069 hộ; thay đổi 209 hộ; chấm dức 361 hộ kinh doanh.

Thông qua Đề cương các Chương trình công tác lớn của Quận ủy khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Hà Minh Hải, Bí thư Quận uỷ Đống Đa chủ trì hội nghị

Cùng với đó, công tác xây dựng và quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, các dự án trọng điểm, dự án đầu tư phục vụ đời sống dân sinh được tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ, văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biển tiền bộ. Ban Chỉ đạo 197 quận tiếp tục phát huy hiệu quả, có nhiều cách làm mới, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường thông qua các nhóm zalo. Kết quả xử lý 19.308 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt 9.084.050.000 đồng.

Công tác quản lý trật tự xây dựng được quan tâm chỉ đạo, kỷ luật kỷ cương trật tự xây dựng được chấn chỉnh. Quận uỷ tập trung chỉ đạo xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng có đơn khiếu kiện phức tạp. Công tác quản lý và đảm bảo vệ sinh môi trường được quận tập trung thực hiện với nhiều giải pháp và đạt kết quả khích lệ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung đẩy mạnh, chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm...

Thông qua Đề cương các Chương trình công tác lớn của Quận ủy khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Các tập thể, cá nhân cá nhân hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII được khen thưởng

Đặc biệt công tác phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 19: Quận ủy chỉ đạo Uỷ ban nhân dân quận, Đảng ủy 21 phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các cơ quan, đơn vị thuộc quận tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng dịch trong tình hình mới đi đôi với khắc phục hậu quả của dịch bệnh, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai toàn diện

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, công tác vận động quần chúng tiếp tục được triển khai tích cực. Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ Cương - Nêu gương - Sáng tạo”, Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ quận Đống Đa (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã thành công tốt đẹp. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của Quận.

Thông qua Đề cương các Chương trình công tác lớn của Quận ủy khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Các tập thể, cá nhân cá nhân hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII được khen thưởng

3 tháng cuối năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid 19 hiện đang được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp, diễn biến khó lường. Tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong điều kiện vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoàn thành cảc mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quận năm 2020; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Tiếp tổ chức, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Thành ủy; hướng dẫn, đôn đốc học tập, triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Đống Đa lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020-2025); Nghị quyết Đại hội đảng Thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; hoàn thành, triển khai 07 Chương trình công tác lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 2025; tích cực triển khai, thực hiện các chuyên đề, đề án và tổ chức sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của Thành ủy.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị quyết, Chỉ thị trọng tâm là Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 205 KH/TU ngày 10/9/2020 của Thành ủy về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thông qua Đề cương các Chương trình công tác lớn của Quận ủy khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của BTV Thành ủy về việc tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2020” hoàn thành tốt chỉ tiêu thành lập mới các tổ chức Đảng, đoàn thể Nhân dân năm 2020.

Đặc biệt, chỉ đạo tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục tác động của đại dịch Covid - 19 để phục hồi và phát triển kinh tế; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Khai thác các nguồn thu, đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu thuế, tích cực đôn đốc thu nộp ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển…

Tại Hội nghị Quận ủy Đống Đa đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 6 đồng chí.

Cũng trong sáng 8/10 quận uỷ Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại hội nghị Ban chấp hành Quận uỷ đã trao tặng giấy khen cho 27 tập thể, 47 cá nhân đã hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII.

X.Sinh

Nguồn :