M
15/09/2020 09:35

Quận uỷ Đống Đa triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu quận lần thứ XXVIII

(LĐTĐ) Sáng nay (15/9), Quận uỷ Đống Đa tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII”. Đồng chí Hà Minh Hải, Bí thư quận uỷ trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên quận Đống Đa
Đồng chí Hà Minh Hải tái đắc cử chức danh Bí thư quận uỷ Đống Đa
Đại hội Đảng bộ Quân sự quận Đống Đa nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Quận uỷ Đống Đa triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu quận lần thứ XXVIII
Đồng chí Hà Minh Hải- Bí thư quận uỷ truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu quận nhiệm kỳ 2020 -2025

Theo đồng chí Hà Minh Hải, nội dung quán triệt nghị quyết gồm 4 phần. Phần 1 về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phần 2, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020 -2025. Phần 3, những vấn đề cần nghiên cứu và đề xuất với Trung ương, Thành phố để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII. Phần 4, quán triệt Kết luận 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII, theo đồng chí Hà Minh Hải, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các ngành của quận đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao, nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng được khởi công và hoàn thành… lập thành tích chào mừng Đại hội. Đến giữa tháng 6 Quận đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp cơ sở với 834 chi bộ và 82 tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo tiến độ chất lượng.

Công tác tổ chức nhân sự được tiến hành nghiêm tức thận trọng, khách quan, minh bạch, đúng quy trình, quy định và bám sát yêu cầu, đòi hỏi về công tác cán bộ trong tình hình mới.

Các văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo quận và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Về đánh giá kết quả đạt được trong 5 năm 2015 -2020, quận Đống Đa đã đạt kết quả đáng khích lệ ở tất cả các mặt như, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác an sinh xã hội ngày càng đảm bảo, đời sống người dân từng bước được nâng lên…

Tại Hội nghị đồng chí Hà Minh Hải cũng nêu rõ các mục tiêu, khâu đột phá và các chương trình công tác lớn Nghị quyết Đại hội đã đề ra…Theo đồng chí Hà Minh Hải, thông qua hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận. Từ đó, vận dụng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt dự hội nghị phải biến mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể thành hành động để đạt kết quả quan trọng nhất là không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với chính quyền và đảng bộ Quận.

X.Sinh

Nguồn :