M
17/04/2021 15:45

Thông qua danh sách 58 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa XX

(LĐTĐ) Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thanh Xuân tổ chức hiệp thương lần ba, chốt danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hà Nội: 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử?

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông qua danh sách 58 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa XX
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Theo đó, từ ngày 28/3 đến ngày 10/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổng số có 66 hội nghị ở thôn, tổ dân phố, khu dân cư để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cho 70 ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả có 69 ứng cử viên đạt phiếu tín nhiệm 100%, 01 ứng cử viên phiếu tín nhiệm dưới 50%.

Sau khi nghe báo cáo danh sách những người ứng cử được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện để hội nghị thảo luận, lựa chọn và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận và biểu quyết 100% thống nhất thông qua danh sách, cơ cấu thành phần những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 58 đại biểu.

Trong đó, số đại biểu nữ là 23 người, chiếm 39,6%; số đại biểu trẻ là 18 người, chiến 31%; số đại biểu ngoài Đảng là 9 người, chiếm 15%; số đại biểu tái cử là 15 người, chiếm tỉ lệ 43%; số đại biểu tôn giáo là 2 người, chiếm 3,4%.

Thanh Hoa

Nguồn :