M
17/04/2021 12:19

Thanh Xuân tổ chức hiệp thương lần ba, chốt danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận

(LĐTĐ) Nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2021 – 2026, vừa qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba Hà Nội thông qua danh sách 36 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận; ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đại diện Ủy ban Bầu cử quận.

Tại hội nghị, sau khi nghe ông Khổng Minh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân nêu mục đích, yêu cầu và nội dung của hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận đã báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ.

Thanh Xuân tổ chức hiệp thương lần ba, chốt danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận
Thanh Xuân tổ chức hiệp thương lần ba, chốt danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận

Qua tổng hợp biên bản hội nghị lấy ý kiến, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi làm việc có 66 người đạt tỷ lệ tín nhiệm là 100%; 1 người đạt tỷ lệ tín nhiệm 84%; 2 người đạt tín nhiệm dưới 50%.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất không đưa vào danh sách 1 người không đạt tín nhiệm của cử tri nơi cư trú (dưới 50%); 1 người vừa tín nhiệm thấp (dưới 50%) vừa có đơn xin rút; 8 người có đơn xin rút,...Tiếp đó, hội nghị đã tiến hành biểu quyết tín nhiệm đối với từng người ứng cử còn lại trong danh sách 62 người, kết quả: có 59 người được 100% đại biểu nhất trí tín nhiệm; 1 người được 94%; 1 người được 84% và 1 người đạt 74% đại biểu tín nhiệm.

Căn cứ kết quả tín nhiệm, hội nghị đã nhất trí lựa chọn 59 người có tỷ lệ nhất trí 100% đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhất trí 3 người có tỉ lệ từ cao xuống thấp để thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc Hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng.

TM

Nguồn :