M
17/04/2021 11:47

Hà Nội: 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội thông qua danh sách 36 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV Biểu quyết thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Chuẩn bị tốt cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, bảo đảm dân chủ, đúng luật

Chủ trì Hội nghị có Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Hà Nội: 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ Thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: Ngày 18/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ 188 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, trong đó có 185 người do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 3 người tự ứng cử.

Trên cơ sở tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo quy trình của Luật bầu cử.

Báo cáo kết quả thực hiện bước bốn, công tác chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Từ ngày 21/3 đến 13/4/2021, các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố cư trú và các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi có người tự ứng cử công tác hoặc làm việc đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri.

Tính đến hết ngày 16/4/2021, đã có 24 ứng cử viên nộp đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó có 23 người được các cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử. Tổng số hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm: 182 hội nghị; tổng số cử tri tham dự: 15.174 người; tổng số ý kiến cử tri phát biểu: 1.003 ý kiến.

“Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc được tổ chức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng Luật, đúng thành phần, tiến độ, thời gian, công bằng”, ông Nguyễn Anh Tuấn thông tin.

Hà Nội: 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI
Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ tay

Tại Hội nghị hiệp thương, đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ tay, với 100% đại biểu biểu quyết: Không đưa vào danh sách 24 người có đơn xin rút ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; không đưa vào danh sách 2 người có tín nhiệm nơi cư trú dưới 50%; số lượng người để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI là 160 người.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ gửi Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 tới Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử Thành phố đảm bảo thời gian theo quy định.

Đồng thời Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với chính quyền và Ủy ban bầu cử cùng cấp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết, bảo đảm dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và an toàn trong ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

B.D

Nguồn :