M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Thông qua danh sách 58 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa XX -

Thông qua danh sách 58 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa XX

15:45 | 17/04/2021

(LĐTĐ) Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

    Trước         Sau