M
13/02/2021 06:50

Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025

(LĐTĐ) Một trong những yêu cầu đặt ra trong kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025 là nội dung thi đua phải được quán triệt nghiêm túc, sâu, rộng tới từng cán bộ, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh từ đó chỉ đạo các thành viên trong đơn vị thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

100% học sinh phải nghiêm túc thực hiện quy định an toàn giao thông Ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp Tết 2021 Ra mắt mô hình "Cổng trường học an toàn giao thông"

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và đơn vị trường học xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm học; có ý thức xây dựng nội dung thi đua thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch một cách tích cực, hiệu quả.

Nội dung thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải được quán triệt nghiêm túc, sâu rộng tới từng cán bộ, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình, nhắc nhở, giáo dục những trường hợp vi phạm.

Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025
Nội dung thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải được quán triệt nghiêm túc, sâu rộng tới từng cán bộ, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh. (Ảnh minh họa)

Kế hoạch nêu rõ, giai đoạn 2021 - 2025, ngành Giáo dục Hà Nội đặt chỉ tiêu: 100% cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục và đơn vị trường học được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ký cam kết với nhà trường chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông;

100% nhà trường phổ biến, giáo dục “Văn hóa giao thông” cho học sinh theo tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL ngày 9/10/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 100% nhà trường phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn xây dựng cổng trường an toàn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm...

Việc thi đua tập trung vào 7 nội dung trọng tâm, trong đó có: Cung cấp cho học sinh các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, biết cách ứng phó với các tình huống, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, hình thành thế hệ trẻ tham gia giao thông có "văn hóa"; phối hợp với các ban, ngành có liên quan của địa phương triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ để phòng, chống ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ theo dõi đánh giá, hàng năm xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Đối với học sinh, căn cứ vào mức độ và số lần vi phạm, học sinh sẽ bị xử lý về hạnh kiểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

T.P

Nguồn :