Tháo gỡ khó khăn, thực hiện mục tiêu chỉnh trang hè đường phố, cải tạo chung cư cũ

(LĐTĐ) Thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy, hiện còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chậm, khó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ngành, quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung thực hiện để đẩy nhanh tiến độ. Trong đó cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện mục tiêu về chỉnh trang hè đường phố, cải tạo chung cư cũ.
Hà Nội xây dựng Bộ dữ liệu thống kê ngành quy hoạch, xây dựng Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án y tế, giáo dục, văn hoá

Chiều 11/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 03-CTr/TU đã chủ trì Hội nghị giao ban quý 1/2024 Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025.

Cùng tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình.

4/19 nhóm chỉ tiêu hoàn thành và cơ bản hoàn thành

Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình 03-CTr/TU trong quý I/2024, Giám đốc Sở Xây dựng (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) Võ Nguyên Phong cho biết: Ngay trong quý I/2024, thực hiện Thông báo số 39/TB-VP ngày 22/1/2024 về việc Thông báo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình tại Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024, Ban chỉ đạo Chương trình và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã tổ chức các cuộc họp chuyên đề giải quyết các chỉ tiêu khó và kịp thời tìm giải pháp khắc phục.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình 03-CTr/TU, đến nay đã có 4/19 nhóm chỉ tiêu hoàn thành và cơ bản hoàn thành; dự kiến hoàn thành đến cuối nhiệm kỳ 11/19 chỉ tiêu; qua phân loại chỉ tiêu còn khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên hiện có 4/19 chỉ tiêu.

Tháo gỡ khó khăn, thực hiện mục tiêu chỉnh trang hè đường phố, cải tạo chung cư cũ
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 03-CTr/TU phát biểu kết luận Hội nghị.

Cụ thể, 4/19 nhóm chỉ tiêu đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành gồm: chỉ tiêu hoàn thành xây dựng 2-3 siêu thị, trung tâm thương mại lớn; chỉ tiêu phát triển, mở rộng 3-5 khu vực thành không gian, tuyến phố đi bộ; chỉ tiêu triển khai đầu tư xây dựng 1 tháp trung tâm tài chính; chỉ tiêu triển khai đầu tư xây dựng 2-3 khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh.

Với 4/19 chỉ tiêu còn khó khăn, vướng mắc gồm: Chỉ tiêu hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới. Tiếp tục triển khai hạ ngầm viễn thông, điện lực tại 300 tuyến phố; chỉ tiêu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 30 - 35% vào năm 2025; chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 50-55%; chỉ tiêu triển khai đầu tư xây dựng 1-2 khu outlet quy mô lớn.

Hạ ngầm cáp điện lực gặp khó

Về kết quả thực hiện 4 chỉ tiêu khó, đến nay chỉ tiêu hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới và tiếp tục triển khai hạ ngầm viễn thông, điện lực tại 300 tuyến phố trong khu vực phố cũ đạt 120 tuyến (40%), phấn đấu giai đoạn 2024-2025 tiếp tục hoàn thành 99 tuyến.

Tuy nhiên, chỉ tiêu hạ ngầm gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn để thực hiện rất lớn, đặc biệt là phần hạ ngầm điện lực. Theo Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, việc đầu tư hạ ngầm chỉ đạt mục tiêu bảo đảm an toàn, cảnh quan đô thị, không mang lại hiệu quả kinh tế. Do đó, Thành phố đã chỉ đạo điều chỉnh cơ chế đầu tư giao một phần cho cấp quận, kết hợp cải tạo hè và hạ ngầm bằng vốn đầu tư công; rà soát điều chỉnh chỉ tiêu (khoảng 210 - 219 tuyến phố), chỉnh một phần danh mục tuyến phố thực hiện hạ ngầm sang giai đoạn năm 2026 - 2030.

Tháo gỡ khó khăn, thực hiện mục tiêu chỉnh trang hè đường phố, cải tạo chung cư cũ
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại Hội nghị.

Về chỉ tiêu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 30 - 35% vào năm 2025, đến hết năm 2023 tỷ lệ này đạt 19,5%. Sở Giao thông vận tải đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: Phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý với 3 nội dung lớn được Thành phố tập trung triển khai trong năm 2024; hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, gắn với tổ chức điều chỉnh mạng lưới, mở rộng theo lộ trình đề án rà soát mạng lưới... Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đào Duy Phong cho biết, đơn vị phấn đấu đến hết năm 2024 nâng tỷ lệ này lên 22%, đến năm 2025 phấn đấu đạt 25-26%.

Với chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 50 - 55%, đến tháng 3/2024 tỷ lệ nước thải đô thị đạt 30,9%, để hoàn thành chỉ tiêu này phụ thuộc vào việc hoàn thành Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Đến cuối tháng 1/2023 gói thầu số 1: Dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã cơ bản hoàn thành công tác thi công xây dựng (đạt 97%). Phấn đấu vận hành thử vào quý II/2024, khai thác nhà máy vào cuối năm 2024;

Gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính đã hoàn thành thi công khoảng 90% khối lượng. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành thi công toàn bộ gói thầu trong năm 2024;

Gói thầu số 3: Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ hiện Ban Quản lý Dự án đang thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng, thu hồi vốn tạm ứng với nhà đầu tư và đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định, phấn đấu hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong năm 2024. Kế hoạch hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công trong năm 2024;

Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống công cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới, Ban Quản lý Dự án đã báo cáo UBND Thành phố và được cho phép gia hạn thời gian thực hiện. Ban Quản lý Dự án đã ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thực hiện và đang đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công, bảo đảm theo tiến độ với dự kiến hoàn thành vào 31/12/2025.

Tháo gỡ khó khăn, thực hiện mục tiêu chỉnh trang hè đường phố, cải tạo chung cư cũ
Đại diện Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Cuối cùng là chỉ tiêu triển khai đầu tư xây dựng 1-2 khu outlet quy mô lớn, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát về vị trí, quy mô đối với 7 địa điểm dự kiến bố trí đầu tư trung tâm outlet khác thuộc địa bàn các huyện, thị xã: Gia Lâm, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Thạch Thất, Phúc Thọ, Sơn Tây; tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng để trao đổi, xin ý kiến hướng dẫn với quy chuẩn, tiêu chuẩn, nội dung liên quan đến mô hình trung tâm mua sắm outlet và Bộ Công Thương đã có văn bản phản hồi.

Đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu chậm

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 03-CTr/TU Nguyễn Ngọc Tuấn đã hoan nghênh các thành viên Ban chỉ đạo đã triển khai thực hiện Chương trình nghiêm túc bài bản, thường xuyên kiểm đếm tiến độ thực hiện 19 chỉ tiêu với cách làm phù hợp. Sau 3 năm, Chương trình đã thực hiện được nhiều công việc, nhiều vườn hoa, công viên, hồ nước được quy hoạch, hình thành với các thiết chế, đặc biệt là đã tạo sự thay đổi lớn trong nhận thức về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, hiện còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chậm, khó cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện, đề nghị các sở, ngành, quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung thực hiện để đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể, đối với việc xây dựng 1 đến 2 khu outlet quy mô lớn, các sở ngành hoàn thành việc rà soát, đánh giá nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, thủ tục cập nhật quỹ đất thực hiện dự án vào các quy hoạch của Thành phố, để lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức thực hiện các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu khó như hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực.

Đặc biệt, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp Thành phố phối hợp với các sở, ngành tập trung tháo gỡ, đề xuất các giải pháp khắc phục các nội dung tồn tại, khó khăn để triển khai các gói thầu thuộc hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn thực hiện chỉ tiêu: Cải tạo, chỉnh trang biệt thự và các công trình kiến trúc có giá trị xây trước năm 1954; chỉnh trang hè đường phố, cải tạo chung cư cũ... nhằm phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vĩnh Phúc: Thu giữ gần 25.000 sản phẩm nhập lậu bán qua kênh Facebook

Vĩnh Phúc: Thu giữ gần 25.000 sản phẩm nhập lậu bán qua kênh Facebook

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ gần 25.000 sản phẩm nhập lậu bán qua mạng xã hội Facebook qua tài khoản "Nguyễn Kiên...".
Huyện Mê Linh (Hà Nội): Phát hiện 11,9 tấn dạ dày lợn đông lạnh nghi nhập lậu

Huyện Mê Linh (Hà Nội): Phát hiện 11,9 tấn dạ dày lợn đông lạnh nghi nhập lậu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường số 10 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra một kho lạnh trên địa bàn huyện Mê Linh, quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục tấn thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu.
Dấu ấn Công đoàn quận Cầu Giấy trong "Tháng Công nhân" năm 2024

Dấu ấn Công đoàn quận Cầu Giấy trong "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) “Tháng Công nhân” năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết” diễn ra đúng dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024)... Với ý nghĩa đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã để lại nhiều dấu ấn trong tổ chức hoạt động sôi nổi hướng về cơ sở.
Lan tỏa nét đẹp văn hóa qua "Vu Lan - Đạo hiếu & Dân tộc" năm 2024

Lan tỏa nét đẹp văn hóa qua "Vu Lan - Đạo hiếu & Dân tộc" năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 21/5, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về chương trình "Vu Lan - Đạo hiếu & Dân tộc năm 2024".
Mua sắm với loạt ưu đã và quà tặng hấp dẫn tại Tuần lễ Cảm ơn của UNIQLO

Mua sắm với loạt ưu đã và quà tặng hấp dẫn tại Tuần lễ Cảm ơn của UNIQLO

(LĐTĐ) Ngày 21/5 - UNIQLO, chính thức công bố kế hoạch khởi động Tuần lễ Cảm ơn (Kanshasai) trên khắp hệ thống 23 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến từ ngày 24/5 đến ngày 2/6/2024.
100 công nhân lao động huyện Thạch Thất được khám sức khỏe miễn phí

100 công nhân lao động huyện Thạch Thất được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Chiều ngày 21/5, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động”; khám, tư vấn sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho 100 đoàn viên, người lao động năm 2024.
Bình Dương: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người lao động trong Tháng Công nhân

Bình Dương: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Cùng với các hoạt động chăm lo về vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tôn vinh lao động giỏi, lao động sáng tạo...

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; công khai các vi phạm lên phương tiện thông tin đại chúng và những gương điển hình tiên tiến, các kinh nghiệm hay, bài học quý về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc.
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 16/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an

Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an

(LĐTĐ) Chiều 21/5, Quốc hội đã quyết định bổ sung công tác nhân sự, thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm.
Tạo điều kiện cho dịch vụ chia sẻ chuyến xe dưới 10 chỗ được hoạt động

Tạo điều kiện cho dịch vụ chia sẻ chuyến xe dưới 10 chỗ được hoạt động

(LĐTĐ) Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, việc chia sẻ chuyến đi góp phần làm giảm bớt các phương tiện tham gia giao thông, giảm áp lực cho hệ thống giao thông và giảm ô nhiễm môi trường và là một trong những ví dụ điển hình của kinh tế chia sẻ.
Thanh tra đường bộ không thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường

Thanh tra đường bộ không thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường

(LĐTĐ) Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới, dự thảo Luật Đường bộ quy định Thanh tra đường bộ không thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường, chỉ xử lý trách nhiệm thông qua các điểm giao thông “tĩnh”, qua cơ sở dữ liệu.
Sắp diễn ra Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”

Sắp diễn ra Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”

(LĐTĐ) Dự kiến vào ngày 26/5 tới đây, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024” và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Khẩn trương hoàn thiện nghị định về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất

Khẩn trương hoàn thiện nghị định về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất

(LĐTĐ) Chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024 về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm.
Bộ trưởng Tô Lâm: Cần thiết bổ sung ba đối tượng cảnh vệ

Bộ trưởng Tô Lâm: Cần thiết bổ sung ba đối tượng cảnh vệ

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Chính phủ đề xuất bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Hết năm 2023, cả nước giảm 7.867 đơn vị sự nghiệp công lập

Hết năm 2023, cả nước giảm 7.867 đơn vị sự nghiệp công lập

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tính đến hết năm 2023, cả nước đã giảm 7.867 đơn vị sự nghiệp công lập (năm 2023 giảm 236 đơn vị), còn 46.385 đơn vị sự nghiệp công lập.
Kiến nghị rà soát các điều kiện “cần và đủ” để thực hiện chính sách tiền lương mới

Kiến nghị rà soát các điều kiện “cần và đủ” để thực hiện chính sách tiền lương mới

(LĐTĐ) Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát các văn bản hướng dẫn, các điều kiện “cần và đủ” để triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới từ 1/7/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động