M
16/04/2021 20:16

Hà Nội thông qua danh sách 36 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều nay (16/4), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Biểu quyết thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Sẵn sàng cho “Ngày hội non sông” Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026"

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, Sở Nội vụ Thành phố.

Hà Nội: Thông qua danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Đại biểu dự Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách 36 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả thực hiện bước bốn, công tác chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, từ ngày 21/3 đến 13/4/2021, các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú và các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi có người tự ứng cử công tác hoặc làm việc đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri. Tổng số có 76 hội nghị, tại các hội nghị có tổng số 5.724 cử tri tham dự với 391 ý kiến phát biểu nhận xét và tín nhiệm cho 66 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tính đến hết ngày 13/4/2021, đã có 21 ứng cử viên nộp đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 7 người được giới thiệu ứng cử và 14 người tự ứng cử. Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc được tổ chức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng Luật, đúng thành phần, tiến độ, thời gian, công bằng.

Thông tin về danh sách những người đã có đơn xin rút, danh sách những người ứng cử có kết quả tín nhiệm của cử tri dưới 50% cần xem xét, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, quá trình triển khai, có 20 người nộp đơn xin rút, 1 người đã nộp đơn xin dừng ứng cử, 11 người có tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50% (theo Điều 26 Nghị quyết liên tịch số 09); 1 người bị Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt (theo Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương 39 người để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Thông qua hình thức giơ tay, các đại biểu dự Hội nghị thống nhất danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong đó, có 33 người đạt tỷ lệ 100%, 2 người đạt tỷ lệ 98,78%, 1 người đạt tỉ lệ 97, 56%. 2 người không đưa vào danh sách có tỷ lệ biểu quyết là: 71/82 đại biểu (đạt 86,58%) và 65/82 đại biểu (đạt 79,26%).

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, ngay sau Hội nghị hiệp thương lần ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố sẽ gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội tới Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bầu cử thành phố đảm bảo thời gian theo quy định.

Bà Nguyễn Lan Hương cũng cho biết: Mặt trận Tổ quốc sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố cũng sẽ tiếp tục nắm bắt dư luận nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục phối hợp với chính quyền và Ủy ban Bầu cử cùng cấp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết, bảo đảm dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và an toàn trong ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

B.D

Nguồn :