M
17/05/2021 17:11

Thanh Xuân: Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc khẩn trương thành lập và tổ chức hoạt động "Tổ An toàn Covid-19" tại các đơn vị, doanh nghiệp nhằm chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức triển khai thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp Đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động biến "nguy thành cơ" Hướng dẫn thành lập "Tổ An toàn Covid-19" tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp và đang bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Hà Nội (đã có các trường hợp công nhân lao động trong Khu Công nghiệp và Chế xuất bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2; một số nhà máy, phân xưởng, dây truyền sản suất đã bị phong tỏa; nhiều công nhân lao động phải cách ly theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Trong khi đó, trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng đã xuất hiện các ca dương tính với Covid-19.

Thanh Xuân: Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống dịch
“Tổ An toàn Covid-19” thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe của người lao động.

Để nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; phát vai trò của tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn Quận tích cực, nghiêm túc, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp triển khai; yêu cầu các Công đoàn cơ sở chủ động đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thành lập và hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” theo hướng dẫn tại Văn bản số 271/LĐLĐ ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận không có tổ chức Công đoàn cơ sở, phối hợp với Liên đoàn Lao động Quận để tổ chức thành lập và duy trì hoạt động “Tổ An toàn Covid-19”.

Đồng thời, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận cũng đề nghị các đơn vị thành lập và triển khai hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” thường xuyên gửi báo cáo về Liên đoàn Lao động Quận để theo dõi, tổng hợp hằng ngày trước 15h00 (qua đường email hoặc zalo đã được thiết lập).

Cùng với đó, đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp; yêu cầu các Công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc các nội dung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các quy định, văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố, quận Thanh Xuân, ngành y tế; chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Công đoàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân các phường), cơ sở y tế địa phương để thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Căn cứ tình hình thực tế cũng như dựa trên kiến nghị, đề xuất của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, ngày 17/5, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành lập “Tổ An toàn Covid-19” với những nội dung cụ thể như:

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các quy định, văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, quận Thanh Xuân, ngành y tế; hướng dẫn của tổ chức Công đoàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ sở y tế địa phương để thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động, phối hợp với tổ chức Công đoàn nghiên cứu tiến hành thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả “Tổ An toàn Covid-19” tại đơn vị theo hướng dẫn tại Văn bản số 271/LĐLĐ ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đề nghị Liên đoàn Lao động quận là đơn vị thường trực, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận, Phòng Kinh tế quận chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành lập và tổ chức hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” tại cơ sở; thường xuyên nắm bắt tình hình, tổng hợp kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân quận và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Quận để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận có hiệu quả.

Đỗ Đạt

Nguồn :