M
10/05/2021 10:10

Thanh Trì tạo nguồn vốn hỗ trợ nông dân thúc đẩy kinh tế nông nghiệp

(LĐTĐ) Để tạo điều kiện giúp cho nông dân có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, Hội Nông dân huyện Thanh Trì đã tích cực tạo nguồn vốn hỗ trợ nông dân thúc đẩy kinh tế nông nghiệp.

Huyện Thanh Trì: Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được tiến hành chu đáo, khẩn trương Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phát động “Tháng công nhân” năm 2021

Theo báo cáo Kết quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2021” của Hội Nông dân huyện Thanh Trì, để tạo điều kiện giúp cho nông dân có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, Hội Nông dân huyện Thanh Trì đã vận động xây dựng và phát huy hiệu quả vay quỹ Hỗ trợ nông dân huyện và cơ sở, đồng thời tín chấp vay vốn quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội ủy thác.

Qua 2 năm thực hiện, các cấp Hội đã tham mưu vận động tăng trưởng quỹ Hỗ trợ nông dân huyện hơn 1.500 triệu đồng, đến nay dư nợ quỹ Hỗ trợ nông dân huyện quản lý đạt 8.550 triệu đồng (tăng 121,3% sơ với năm 2019) cho 295 hộ vay. Hội tiếp tục nhận ủy thác các nguồn vốn từ quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố , dư nợ đến nay đạt đạt 22.290 triệu đồng cho 947 hộ vay.

Thanh Trì tạo nguồn vốn hỗ trợ nông dân thúc đẩy kinh tế nông nghiệp
Một đoạn đường nông thôn xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng chính sách xã hội thành lập các tổ vay vốn tạo điều kiện cho hội viên thiếu vốn được vay vốn để phát triển sản xuất. Tổng dư nợ mỗi năm đạt trên 70 tỷ đồng, giúp hàng ngàn lượt hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất.

Nhìn chung các nguồn vốn vay đều sử dụng có hiệu quả, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho nông dân, việc thu hồi, hoàn trả vốn vay được thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và Trung ương Hội.

Song song đó, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ giống, vốn, trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất cho các hộ nông dân khác, nhất là các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm...

Qua 2 năm, các hộ đã giúp đỡ nhau với số tiền trên 3.500 triệu đồng vay không lấy lãi, 8.000 ngày công lao động, hàng chục nghìn cây con giống các loại, mỗi năm trực tiếp tham gia giúp đỡ 60 hộ nghèo, đã góp phần tích cực vào việc giảm hộ nghèo của huyện.

Ngoài ra, các hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn được Hội giúp đỡ về giống, vốn, vật tư nông nghiệp, công lao động… Mỗi năm có hàng trăm hộ hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo. Kết quả phong trào thi đua đã góp phần quan trọng trong thực hiện các tiêu chí về thu nhập, giảm hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

Bảo Thoa

Nguồn :