M
17/05/2021 13:52

Thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; Ủy ban nhân dân - Liên đoàn Lao động quận Hà Đông vừa có văn bản gửi các Công đoàn cơ sở tại các đơn vị, doanh nghiệp về việc phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thành lập “Tổ An toàn Covid-19”.

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Thành lập và kích hoạt các “Tổ An toàn Covid-19” Liên đoàn Lao động quận Đống Đa triển khai thành lập Tổ An toàn Covid-19 trong doanh nghiệp Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai, đề nghị thành lập ngay "Tổ An toàn Covid-19" tại doanh nghiệp

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh mẽ tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong bối cảnh đó, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn quận Hà Đông; đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19”; Ủy ban nhân dân - Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận khẩn trương thành lập “Tổ An toàn Covid-19” theo nội dung hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố tại văn bản số 271/LĐLĐ ngày 14/5/2021.

Thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông
Ủy ban nhân dân - Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành lập ngay “Tổ An toàn Covid-19”.

Đồng thời, báo cáo kết quả triển khai thực hiện của đơn vị về Liên đoàn Lao động quận Hà Đông để tổng hợp báo cáo thành phố Hà Nội và quận Hà Đông. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố, Quận hướng dẫn tổ chức và hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19”; chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động triển khai thực hiện đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”,…

Đối với Ủy ban nhân dân các phường, cần chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động quận rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn, chỉ đạo của Thành phố và Quận.

Với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận Hà Đông: Phối hợp với Liên đoàn Lao động quận và chỉ đạo Trạm Y tế các phường rà soát, kiểm tra, cập nhật tình hình cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động có các triệu chứng liên quan dịch bệnh Covid-19 trong các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý để kịp thời xử lý theo đúng quy định, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Đặc biệt, đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận; yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường nghiêm túc, khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện.

Đỗ Đạt

Nguồn :