M
28/01/2021 18:58

Thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 27/1 đã công bố Quyết định thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện Ngành Bảo hiểm xã hội nêu cao tinh thần “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” Công đoàn Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Quyết định nêu rõ, căn cứ Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập Bảo hiểm xã hội quận 2, Bảo hiểm xã hội quận 9 và Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức.

Thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu (phải ảnh) trao Quyết định thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức

Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thành phố Thủ Đức. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thủ Đức theo quy định.

Với chức năng này, Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức sẽ triển khai các mảng công tác như: Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia; khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức từ ngày 1/1/2021, trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích tự nhiên rộng trên 211 km2 và quy mô dân số hơn một triệu người.

B.D

Nguồn :