M
14/01/2021 22:43

Ngành Bảo hiểm xã hội nêu cao tinh thần “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”

(LĐTĐ) Ngày14/1, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Cung cấp thông tin chuyên đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm, người lao động chốt sổ thế nào? Công đoàn Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua Khẳng định vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tại, dịch bệnh, tuy nhiên ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi người tham gia.

Ngành Bảo hiểm xã hội nêu cao tinh thần “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội nghị

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt như: Chi trả lương hưu tại nhà, chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cấp thuốc bảo hiểm y tế, sử dụng thẻ trên ứng dụng VssID thay thẻ bảo hiểm y tế giấy đối với các tỉnh vùng thiên tai…

Đặc biệt, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 cho tất các thủ tục hành chính của ngành, đưa vào sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chống trục lợi, lãng phí Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, đồng thời đảm bảo an toàn Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2020, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vượt 100,1% chỉ tiêu theo dự toán Chính phủ giao; số nợ giảm xuống dưới 3% trên tổng số phải thu. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 32,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng gấp 2 lần so với năm 2019, bằng cả 12 năm trước cộng lại, đạt khoảng 2,1% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, cao hơn 1,1% so với chỉ tiêu năm 2021 của Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt ra. Đặc biệt, chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Chính phủ, vượt 10,85% so với Nghị quyết 21--NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.

Về nhiệm vụ năm 2021, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, ngành sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, chủ động sẵn sàng phối hợp với các Bộ, ngành, các cấp uỷ chính quyền từ Trung ương đến địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, thực hiện cụ thể hoá các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, với phương châm rõ người, rõ việc, rõ kết quả.

Ngành cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hoá các hoạt động, tích hợp các nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch.

Cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Phấn đấu, hết năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,2% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,5% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ khoảng 91,58% dân số.

B.D

Nguồn :