M
21/09/2020 18:02

Tập trung kiểm tra công tác thu, chi đầu năm học

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, phụ huynh học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện/thị xã cùng các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc triển khai công tác kiểm tra đầu năm học 2020 - 2021.

Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo
Trao trợ cấp, tặng máy tính cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề "nóng" trong năm học

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện/thị xã tập trung kiểm tra việc tổ chức thu, chi đầu năm học; việc thực hiện các quy định về chương trình, sách giáo khoa, hồ sơ, sổ sách trong nhà trường cũng như việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn trường học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.

Tập trung kiểm tra công tác thu, chi đầu năm học
Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định về chương trình, sách giáo khoa, hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, các Phòng Giáo dục và Đào tạo phải công khai số điện thoại đường dây nóng và cử cán bộ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương, tổ chức kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm khắc (nếu có).

Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thu chi năm học 2020 - 2021 và các quy định về chương trình, sách giáo khoa, hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với một số đơn vị khi có thông tin phản ánh.

T.P

Nguồn :