Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI - năm 2023:

Tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng tình yêu với Hà Nội

(LĐTĐ) Tối nay (30/9), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI - năm 2023 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Hà Nội: Phát huy vai trò của báo chí trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Sắp trao thưởng Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI

Khẳng định vị thế

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, năm 2018 là năm đầu tiên Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đây là Giải báo chí được thành phố Hà Nội tổ chức thường niên nhằm phát huy vai trò quan trọng của báo chí, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Qua đó góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm thực thi pháp luật; tự hào, tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và Thủ đô.

Tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng tình yêu với Hà Nội
Lễ trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022.

Đến nay, qua 6 mùa giải có thể thấy rằng công tác tổ chức triển khai thực hiện Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được tổ chức ngày càng bài bản, khoa học.

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được tổ chức đã tạo sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và Hà Nội.

Sau 6 năm tổ chức, đã có tổng số hàng nghìn tác phẩm của các cơ quan báo chí tham dự giải (trung bình mỗi năm có gần 300 tác phẩm của hơn 30 cơ quan báo chí tham dự). Tiêu biểu như các cơ quan báo chí: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ, Báo Văn hóa, Báo Đại đoàn kết, Báo Lao động, Báo Thể thao & Văn hóa, Báo Tiền Phong, Báo Thanh niên, Báo Dân trí, Báo điện tử Vietnamnet, Báo Hànộimới, Đài PT-TH Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô, Báo Phụ nữ Thủ đô,…

Những tác phẩm tham dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đều là những tác phẩm có chất lượng, đã được các cơ quan báo chí chủ động tổ chức sơ tuyển trước khi gửi tham gia dự thi.

Theo đánh giá của các thành viên hội đồng giám khảo, các tác phẩm báo chí dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đặc biệt, những tác phẩm đạt giải đều là những tác phẩm được đánh giá cao, thể hiện nội dung có tính phát hiện, hình thức làm báo hiện đại, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Nhiều tác phẩm báo chí công phu, nghiêm túc

Năm 2023, Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI tiếp tục thu hút sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí với số lượng tác phẩm dự thi phong phú, đa dạng. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Phạm Thanh Học cho biết, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 292 tác phẩm của 39 đơn vị, cơ quan báo chí, trong đó có 8 cơ quan báo chí Hà Nội, 31 đơn vị, cơ quan báo chí trung ương, bộ, ngành gửi tham dự với đầy đủ các loại hình báo chí. Trên cơ sở này, Ban Thư ký giải rà soát, tổng hợp được 269 tác phẩm đủ điều kiện tham dự (tăng 36 tác phẩm so với năm 2022). Từ ngày 12 đến 26/8, Hội đồng Sơ khảo tổ chức chấm và giới thiệu được 79 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Đánh giá chất lượng các tác phẩm tham dự giải năm nay, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Tô Quang Phán nhận xét, chất lượng các tác phẩm khá đồng đều. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng và trúng những vấn đề của Hà Nội hiện nay trong phát triển văn hóa, đã bớt đi các bài báo chỉ dựa và sao chép thông tin dự án, bớt đi các bài viết lý luận suông, mà tăng bài báo khai thác, phân tích nhiều chiều sự kiện, vấn đề thiết thực, gắn với đời sống người dân.

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, năm 2023, Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI được tổ chức nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023) và là sự kiện mở đầu cho các sự kiện “mùa thu Hà Nội” được tổ chức trang trọng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực và sự lan tỏa sâu rộng. Theo đó, Lễ trao Giải sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 30/9 tại Hoàng thành Thăng Long.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI - năm 2023 được tổ chức nhằm xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình”; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn.

Đặc biệt, Giải còn góp phần cổ vũ, động viên phóng viên, biên tập viên, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn.

Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TƯ ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

Được biết, chương trình trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI năm 2023 sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nestlé nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

Nestlé nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

(LĐTĐ) Nhằm quảng bá hình ảnh cà phê của Việt Nam ra thế giới, Nestlé Việt Nam vừa tổ chức một chuyến đi dành cho báo chí quốc tế đến các vườn cà phê canh tác theo mô hình bền vững NESCAFÉ Plan, nhà máy chế biến cà phê, và tìm hiểu văn hóa thưởng thức cà phê tại một số địa phương như tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
Vinh danh 79 công trình tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Vinh danh 79 công trình tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

(LĐTĐ) Nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có công trình, giải pháp sáng tạo đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học và công nghệ; hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, ngày 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Khi hương ước phát huy hiệu quả

Khi hương ước phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Cùng với hệ thống pháp luật, hương ước, quy ước đang trở thành công cụ hữu hiệu để quản lý, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư trên địa bàn Thủ đô.
Nâng cao chất lượng sức khỏe học đường

Nâng cao chất lượng sức khỏe học đường

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, việc phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học (YTTH) là giải pháp quan trọng tạo nền tảng sức khỏe thể chất, tinh thần, giúp học sinh học tập tốt, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Đảm bảo nơi ở an toàn cho người lao động

Đảm bảo nơi ở an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Việc Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ giúp đoàn viên, người lao động có nơi ở an toàn, yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.
Sắp xét xử vụ cựu Cảnh sát Giao thông bắt cóc bé trai 7 tuổi

Sắp xét xử vụ cựu Cảnh sát Giao thông bắt cóc bé trai 7 tuổi

(LĐTĐ) Toà án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ đưa vụ án cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt cóc bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên ra xét xử vào ngày 26/12.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về dạy thêm, học thêm và bạo lực học đường?

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về dạy thêm, học thêm và bạo lực học đường?

(LĐTĐ) Chiều 6/112, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã chia sẻ quan điểm liên quan đến vụ việc học sinh ném dép vào giáo viên tại tỉnh Tuyên Quang và vấn đề dạy thêm, học thêm.

Tin khác

Hà Nội sẽ báo với Thủ tướng việc đấu giá 3 điểm mỏ cát trước ngày 15/12

Hà Nội sẽ báo với Thủ tướng việc đấu giá 3 điểm mỏ cát trước ngày 15/12

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Văn phòng UBND Thành phố đang đôn đốc các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả toàn bộ quá trình giám sát, đánh giá trữ lượng mỏ, việc lập hồ sơ đấu giá 3 điểm mỏ cát Châu Sơn, Tây Đằng - Minh Châu, Liên Mạc để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2023.
Quận Bắc Từ Liêm: Hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp

Quận Bắc Từ Liêm: Hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp

(LĐTĐ) Nhận thức việc cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua, công tác này luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Bắc Từ Liêm quan tâm. Các nội dung CCHC được thực hiện đồng bộ, kỷ luật kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.
Đối thoại để gỡ vướng thủ tục hành chính

Đối thoại để gỡ vướng thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về công tác cải cách thủ tục hành chính Nhà nước năm 2023, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã tích cực tổ chức các buổi đối thoại, qua đó, kịp thời lắng nghe cũng như tháo gỡ các bất cập, vướng mắc trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.
Những “công trình” mang dấu ấn phụ nữ Thủ đô

Những “công trình” mang dấu ấn phụ nữ Thủ đô

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa của Hội Phụ nữ trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được triển khai thực hiện, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.
Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng" trong hoạt động của các cơ quan dân cử

Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng" trong hoạt động của các cơ quan dân cử

(LĐTĐ) Sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI đã chính thức khai mạc. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục tinh thần đổi mới trong hoạt động để luôn là “điểm sáng”, “hình mẫu”, “tiêu biểu đi đầu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử trong cả nước.
Kỳ cuối: Khơi thông phát triển đảng viên nhằm củng cố khối đại đoàn kết trong tình hình mới

Kỳ cuối: Khơi thông phát triển đảng viên nhằm củng cố khối đại đoàn kết trong tình hình mới

(LĐTĐ) Là một quốc gia có lịch sử hào hùng; là “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố hòa bình”, xuyên suốt chiều dài của lịch sử Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mọi thành phần tôn giáo đều là bộ phận cấu thành của dân tộc Việt Nam, của Thành phố anh hùng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; bảo vệ và xây dựng Thủ đô để có cuộc sống bình yên cho học tập, lao động, sản xuất, thực hiện nghĩa vụ đức tin của mình (đồng bào theo các tôn giáo, trong đó có đồng bào công giáo). Vì vậy, vừa tăng cường sự đồng thuận, vừa “gỡ” cơ chế để kết nạp quần chúng ưu tú là đồng bào công giáo vào Đảng để tăng cường khối đại đoàn kết, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, góp phần xây dựng Thủ đô bình yên, văn hiến - văn minh - hiện đại là vấn đề cần quan tâm hơn nữa.
Hà Nội: Cán bộ, công chức nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

Hà Nội: Cán bộ, công chức nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

(LĐTĐ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 liền 7 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.
Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên

Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên

(LĐTĐ) Khi nước nhà vừa Độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (ngày 3/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Người Việt Nam, dù theo tôn giáo, tín ngưỡng hay không theo tôn giáo, tín ngưỡng nào cũng có chung một dân tộc, đều là con cháu của dòng dõi Lạc Hồng. Do vậy, đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề tất yếu, là nhân tố quyết định thành công của cách mạng”. Đây cũng chính là quan điểm xuyên suốt của Đảng; của Đảng bộ Thành phố với đồng bào công giáo Thủ đô.
Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai, mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố giai đoạn 2023-2025.
Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính

Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Thành phố duy trì và vận hành ổn định hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống hòm thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý điều hành tác nghiệp; hệ thống thông tin báo cáo, triển khai cấp hơn 39 nghìn chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), giao dịch điện tử.
Xem thêm
Phiên bản di động