M
14/07/2020 20:59

Tạo đột phá để xây dựng đô thị vệ tinh Hòa Lạc với quy mô 600 nghìn dân

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Thành phố cam kết cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và các bộ liên quan trong việc hoàn thiện cở hạ tầng, thu hút nhà đầu tư lớn về khoa học công nghệ để tạo bước phát triển đột phá cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc, góp phần xây dựng đô thị vệ tinh Hòa Lạc theo Quy hoạch của Chính phủ, với quy mô 600 nghìn dân.

Xây dựng Hà Nội là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thăm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tại buổi làm việc của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội với Bộ KH&CN, chiều 14/7, các đại biểu đã tập trung đề xuất những giải pháp để xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo dẫn đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm KH&CN hàng đầu của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực.

5639 0f64c83e8c6c7032297d
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN cho rằng, Hà Nội có 3 cái nhất trên lĩnh vực này. Một là, tiềm lực lớn bởi Hà Nội có hạ tầng mạnh nhất, nhiều trung tâm nghiên cứu, số lượng giáo sư tiến sỹ nhiều nhất và đóng góp tỷ lệ cao nhất trong tiềm lực quốc gia. Thứ hai là Hà Nội có nguồn lực đầu tư lớn cho KH&CN, đổi mới sáng tạo, cao nhất cả nước cả về đầu tư từ ngân sách cũng như của các doanh nghiệp. Thứ ba, Hà Nội dẫn đầu cả nước về sản phẩm đầu ra của nghiên cứu KH&CN cũng như số lượng công bố quốc tế.

“Với tiềm năng, hội tụ nguồn lực, sức sáng tạo, năng lực, ý chí vươn lên của người Hà Nội, chắc chắn trong thời gian tới, diện mạo phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo của Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa”, ông Định nói.

Lãnh đạo Bộ KH&CN cũng đánh giá, so với các tỉnh, thành, Hà Nội có nguồn tài nguyên lịch sử, văn hóa, truyền thống rất lớn. Do vậy Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố trong chiến lược phát triển dài hạn cần lưu ý đến vấn đề này để khai thác, phát huy hiệu quả.

0246 3456139bd6c92a9773d8
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại buổi làm việc

Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN cam kết sẽ chung sức cùng Hà Nội hoạch định các chính sách phát triển dài hạn hơn, thông qua đó thúc đẩy phát triển lĩnh vực này mạnh hơn trong những năm tới. Từ đó đưa KH&CN trở thành động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng, trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định KH&CN giờ đây không chỉ là khâu đột phá, trong phương châm Đại hội Đảng bộ Thành phố cũng nhấn mạnh đến yếu tố “sáng tạo”, đây là cơ hội cũng như ý nghĩa để tạo diện mạo mới cho KH&CN Thủ đô và cả nước.

Để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, ông Ngọc Anh cho rằng, Hà Nội cần tập trung vào các chương trình nghiên cứu phục vụ phát triển sản phẩm trọng điểm; lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong xây dựng chính sách nghiên cứu, khuyến khích phát triển KH&CN và kết nối giữa cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu trên địa bàn.

0248 2464ca40fb1d07435e0c
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, KH&CN và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, với 10 nhóm mục tiêu cụ thể, như: Xây dựng Hà Nội trở thành Trung tâm công nghệ cao với tiềm lực nghiên cứu khoa học, năng lực nghiên cứu, sáng chế và ứng dụng chuyển giao công nghệ dẫn đầu cả nước; Phát triển nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn phục vụ cho việc đề ra các giải pháp quản lý đô thị lớn, thông minh, hiện đại gắn với đặc thù của một trung tâm văn hoá, chính trị, giáo dục là nơi văn hoá và con người Hà Nội đóng vai trò là nguồn lực quan trọng trong phát triển Thủ đô.

Theo ông Vương Đình Huệ, mục tiêu của Hà Nội là đầu tầu của cả nước trong việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, nang cao năng suất chất lượng sản phẩm. Tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô đầu tư của doanh nghiệp cho đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển công nghệ. Phấn đấu đến năm 2025, đầu tư cho KH&CN và đổi mới sáng tạo chiếm 70% tổng đầu tư của Thành phố và không thấp hơn 1% GRDP của Thủ đô...

Để thực hiện được các mục tiêu này, ông Vương Đình Huệ mong muốn Bộ KH&CN và thành phố Hà Nội phối hợp hiệu quả trên 6 lĩnh vực, phấn đấu là một trong những hình mẫu về hợp tác giữa địa phương với Bộ KH&CN.

tao dot pha de xay dung do thi ve tinh hoa lac voi quy mo 600 nghin dan
Quang cảnh buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Bộ KH&CN hợp tác xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ của Hà Nội, kết nối với toàn quốc. Xây dựng vườn ươm công nghệ, công nghiệp hỗ trợ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. “Thành phố cam kết cùng với Bộ KH&CN, các bộ liên quan trong việc hoàn thiện cở hạ tầng, thu hút nhà đầu tư lớn về khoa học công nghệ để tạo bước phát triển đột phá cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc, góp phần xây dựng đô thị vệ tinh Hòa Lạc theo Quy hoạch của Chính phủ, với quy mô 600 nghìn dân”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, những nội dung trên sẽ được cụ thể hóa trong Thông báo Kết luận của Bí thư Thành ủy với Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN. Trên cơ sở đó, Bộ KH&CN và Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác để triển khai, định kỳ có sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Hoàng Phúc

Nguồn :