M
29/01/2020 17:08

Tạo các khâu đột phá để phát triển

(LĐTĐ) Với những gì đã đạt được trong năm 2019 và nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXV, bước sang năm mới 2020, toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm đoàn kết một lòng, nỗ lực đưa Hoàn Kiếm phát triển hơn nữa, nỗ lực để Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) thành công tốt đẹp.

tao cac khau dot pha de phat trien LĐLĐ quận Hoàn Kiếm vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
tao cac khau dot pha de phat trien Ấm áp chương trình “Tết sum vầy” trong CNVCLĐ quận Hoàn Kiếm
tao cac khau dot pha de phat trien HĐND quận Hoàn Kiếm chú trọng đổi mới công tác giám sát

Những thành tựu nổi bật

Quận Hoàn Kiếm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Thành phố Hà Nội; là đầu mối giao lưu trong và ngoài nước; là trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch Thành phố; là trung tâm nội đô lịch sử gắn liền với lịch sử, truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Để phát huy hết tiềm năng thế mạnh của quận, trong nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy Hoàn Kiếm được đổi mới toàn diện theo hướng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, đã thu được những kết quả nổi bật, đó là: Kinh tế quận tiếp tục phát triển mạnh, phát huy và khai thác có hiệu quả thế mạnh về dịch vụ, thương mại, du lịch.

tao cac khau dot pha de phat trien
Ông Dương Đức Tuấn

Tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch đạt bình quân 18,16% (chỉ tiêu Đại hội: 18 - 20%); chiếm tỷ trọng 98,01% trong cơ cấu kinh tế (chỉ tiêu Đại hội: 98 - 99%). Thu ngân sách Nhà nước luôn vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận trong nhiệm kỳ qua phát triển vượt bậc, năm 2015 là 4.185 tỷ đồng, đến năm 2019 ước là 9.564 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần số thu đầu nhiệm kỳ và tăng gần 3 lần so với nhiệm kỳ trước.

Điều đáng mừng, mức tăng bình quân hằng năm là 18,9%, vượt so với kế hoạch Thành phố giao là 10,3%. Nghị quyết Đại hội XXV phấn đấu vượt kế hoạch thu ngân sách Thành phố giao hằng năm từ 5% trở lên.

Bên cạnh đó, Đảng bộ quận đã phát huy tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị quận, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị thu được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Công tác quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tình hình trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế cũng thu được những kết quả toàn diện.

Với thành tích đã đạt được, nhân dân và cán bộ quận Hoàn Kiếm vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc vào các năm 2015, 2016, 2017; được tặng Cờ thi đua Thành phố năm 2018 và năm 2019 dẫn đầu cụm thi đua số 8 (6 quận trung tâm).

Điều cần nói thêm, có được các kết quả trên, trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy Hoàn Kiếm đã lựa chọn một trong ba khâu đột phá, đó là: “Phát triển mạnh du lịch, trong đó ưu tiên quan tâm đầu tư cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển dịch vụ du lịch hoàn chỉnh, chất lượng cao” gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” và Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng Nhân dân quận “về phát triển du lịch quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo”.

tao cac khau dot pha de phat trien

Kết quả, trong 3 năm qua, đã tổ chức 410 sự kiện văn hóa quy mô lớn, thu hút sự tham gia của 20 tỉnh, thành phố trong nước, 26 Đại sứ quán và 3 tổ chức quốc tế. Lượng khách du lịch quốc tế đến lưu trú tại quận Hoàn Kiếm tăng nhanh (năm 2016 là 1.361.000 lượt người, ước năm 2019 đạt 2.350.000 lượt người). Tính đến nay, trên địa bàn quận có 176 công ty lữ hành, 585 khách sạn và cơ sở lưu trú với 12.404 phòng.

Trong thời gian tới, nhằm phát huy tối đa các giá trị lịch sử văn hóa, phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch trên địa bàn, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục triển khai phương án mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ Hà Nội kết nối phía Bắc không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm thành một chỉnh thể bổ trợ chức năng.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho Đại hội

Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành uỷ Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Quận uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 123-KH/QU, ngày 18/7/2019 về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm và chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn quận; Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm đã thành lập 03 Tiểu ban tổ chức Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận và 02 Tổ giúp việc tiểu ban. Phân công các đồng chí Thường trực Quận ủy trực tiếp làm trưởng các Tiểu ban.

Những kết quả nổi bật nêu trên là thể hiện sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ quận hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai có hiệu quả 6 chương trình, 26 đề án, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của quận, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Từ đó, tạo được sức bật mới - sức bật ghi đậm dấu ấn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.

Quận ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận xây dựng xong dự thảo Báo cáo chính trị lần 2 và đang triển khai các bước tiếp theo; đã ban hành Hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2015, bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành uỷ về công tác nhân sự, Quận uỷ Hoàn Kiếm đã chủ động thực hiện rà soát nhân sự cấp uỷ cơ sở và quận để chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành uỷ; xây dựng phương án nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để kịp thời bổ sung, thay thế trong nhiệm kỳ đảm bảo đủ cơ cấu, tỷ lệ theo đúng quy định.

Hoàn chỉnh rà soát, quy hoạch cán bộ, nghiên cứu phương án tổ chức cán bộ các cấp đảm bảo công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Quận uỷ Hoàn Kiếm và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, đúng theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Quận uỷ sẽ bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành uỷ để quán triệt và triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị quận; đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở và quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dương Đức Tuấn

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm

Nguồn :