M
09/10/2020 17:16

Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo có dấu hiệu vi phạm trong tuyển sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn về việc rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.

Sẽ sớm công bố phương án thi, tuyển sinh giai đoạn 2021 - 2025 Trường nghề Hà Nội gặp khó trong công tác tuyển sinh Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe

Công văn nêu rõ: Trong thời gian vừa qua, một số cơ sở đào tạo tổ chức triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy không thông báo tuyển sinh rõ ràng, tổ chức tuyển sinh chưa đảm bảo đúng quy trình và quy định hiện hành,… đã gây hiểu sai và bức xúc đối với thí sinh, phụ huynh.

Để bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong công tác tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh theo đúng quy định.

nhan-dinh-de-thi-van-7
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Hội đồng tuyển sinh của đơn vị xem xét, quyết định các nội dung xét tuyển đợt tiếp theo cần căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại cơ sở đào tạo sau khi xét tuyển bằng các phương thức tuyển sinh trong Đề án tuyển sinh đã công bố ở các đợt tuyển sinh trước (kể cả số thí sinh được xét tuyển thẳng và số học sinh dự bị của cơ sở đào tạo; học sinh các trường dự bị đại học được giao về cơ sở đào tạo).

Thời gian xét tuyển bổ sung đợt tiếp theo căn cứ kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 28/8/2020 về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, thông tin xét tuyển bổ sung phải bảo đảm đúng quy định hiện hành, công bằng, công khai, minh bạch; không gây khó khăn, bức xúc đối với thí sinh, trong đó phải công khai đầy đủ các thông tin: Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung; điểm nhận hồ sơ xét tuyển các đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký mới thực hiện xét tuyển để bảo đảm công bằng, lấy kết quả từ cao xuống thấp và không vượt quá chỉ tiêu đã xác định.

Ngay sau khi kết thúc các đợt xét tuyển, cơ sở đào tạo phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh. Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình về công tác tuyển sinh với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định và theo yêu cầu; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh và các điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo đúng quy định hiện hành.

T.P

Nguồn :