M
22:50 | 30/08/2019

Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong ngành Giáo dục và Đào tạo

(LĐTĐ) Ngày 30/8, Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.  

tang cuong thuc hien quy che dan chu trong nganh giao duc va dao tao Thực hiện Quy chế dân chủ góp phần phát huy trí tuệ tập thể
tang cuong thuc hien quy che dan chu trong nganh giao duc va dao tao Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
tang cuong thuc hien quy che dan chu trong nganh giao duc va dao tao Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
tang cuong thuc hien quy che dan chu trong nganh giao duc va dao tao
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi kiểm tra

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo cho thấy, thời gian qua, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong ngành Giáo dục và Đào tạo đã được triển khai nghiêm túc, bài bản và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Việc lãnh đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ luôn được ngành hết sức coi trọng và gắn với việc thực hiện các cuộc vận động của ngành cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách thủ tục hành chính, các phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng Đảng.

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ của ngành Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp hiệu quả với Công đoàn ngành tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cho cán bộ quản lý ở các đơn vị.

Các cơ sở giáo dục đều đã xây dựng được bộ quy chế và quy ước thực hiện quy chế dân chủ bao gồm: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế công khai tài chính và sử dụng tài sản công, quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, quy ước nếp sống văn hóa của nhà trường, thỏa ước lao động giữa chính quyền và Công đoàn…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu hoàn thiện các quy định về phân cấp, giao quyền tự chủ cho cơ sở, bên cạnh việc quản lý tốt công tác quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục.

Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng cần đẩy mạnh xã hội hóa, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục dân lập để giảm tải cho các cơ sở giáo dục công lập, chủ động thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong nhà trường và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên…

Mạnh Quân

Nguồn :