M
22:27 | 19/08/2019

Thực hiện Quy chế dân chủ góp phần phát huy trí tuệ tập thể

(LĐTĐ) Ngày 19/8, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở Thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019 tại Sở Nội vụ.  

thuc hien quy che dan chu gop phan phat huy tri tue tap the Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
thuc hien quy che dan chu gop phan phat huy tri tue tap the Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Thạch Thất
thuc hien quy che dan chu gop phan phat huy tri tue tap the Phải đặc biệt chú trọng khâu giải quyết các kiến nghị của nhân dân

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Chí Đoàn cho biết, việc triển khai các chủ trương, quy định của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội về công tác dân chủ cơ sở tại Sở Nội vụ trong những năm qua đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, tập thể lãnh đạo sở.

QCDC đã phát huy được trí tuệ tập thể và của từng công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; tạo không khí dân chủ, sáng tạo và nâng cao tính đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan.

thuc hien quy che dan chu gop phan phat huy tri tue tap the
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra (Ảnh: Mai Quý)

Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và Ban chấp hành các đoàn thể luôn có sự phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao cũng như các phong trào, công tác đoàn thể.

Việc minh bạch, công khai trong thực hiện các quy chế, quy định và việc tiếp thu, lắng nghe ý kiến, đối thoại với công chức, viên chức, người lao động trong nội bộ và công dân tổ chức đã tạo niềm tin vững chắc vào sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc.

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện QCDC ở cơ quan cũng đã có tác động quan trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, mỗi cán bộ đảng viên đều đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, chủ động ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống.

Với việc thực hiện gắn kết tốt QCDC ở cơ sở vào thực tiễn thực thi nhiệm vụ chính trị được giao cũng như công tác xây dựng tổ chức Đảng, năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp Sở Nội vụ được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Năm 2018, Sở Nội vụ cũng đã được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong thực hiện năm Dân vận chính quyền.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Sở Nội vụ cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như một bộ phận công chức, viên chức, người lao động còn chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, do đó, còn thụ động, chưa nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến đối với các kế hoạch, quy chế làm việc của cơ quan; tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao, còn tình trạng nể nang, né tránh trách nhiệm…; vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân trong tham mưu và thực hiện QCDC ở cơ sở chưa thực sự được phát huy…

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nêu ra nhiều vấn đề để đại diện Sở Nội vụ thảo luận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC như: Công tác kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc Sở trong việc xây dựng và thực hiện QCDC từ năm 2018 đến nay; công tác tham mưu UBND Thành phố trong việc kiểm tra QCDC gắn với thực hiện Năm Dân vận chính quyền; kết quả thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ theo đề án vị trí việc làm, việc quản lý các lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở tại Sở Nội vụ. Sở đã rất nghiêm túc, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện cũng như việc kiểm tra công tác QCDC tại đơn vị; tham mưu tích cực cho Thành ủy, UBND Thành phố trong việc thực hiện QCDC điển hình như việc thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy, đánh giá cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức…

Thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở tại cơ quan; chủ động tham mưu cho Thành phố để thực hiện QCDC ở cơ sở ở các loại hình tổ chức; công khai dân chủ về quản lý tài chính của địa phương, các tiêu chí xét duyệt hộ nghèo; giúp thành phố cải thiện và nâng cao chỉ số PCI…

Mai Quý

Nguồn :