M
25/06/2020 09:01

Tăng cường đối thoại với người dân và doanh nghiệp về chính sách bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Hiệu quả từ Quy chế phối hợp liên ngành
Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mọi đối tượng tham gia
Giao lưu trực tuyến về quyền, nghĩa vụ của các bên trong Bộ Luật Lao động sửa đổi

Ngày 24/6, đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2020, nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố đã được triển khai thực hiện.

4455 4 20200624050255pm
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, chỉ tiêu tính đến 31/5, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,29% dân số. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 6.949.847 người; tăng 164.062 người so với cùng kỳ năm 2019; giảm 50.324 người so với tháng 12/2019, đạt 96% kế hoạch.

Trong khi đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 1.722.520 người, tăng 48.174 người so với cùng kỳ năm 2019; giảm 37.897 người so với tháng 12/2019; đạt 87,8% số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Còn số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 1.614.308 người, tăng 49.148 người so với cùng kỳ năm 2019; giảm 28.342 người so với tháng 12/2019; đạt 94,2% số người thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 37.200 người, tăng 10.980 người so với cùng kỳ năm 2019, tăng 1.837 người so với tháng 12/2019, tương ứng tốc độ gia tăng bảo hiểm xã hội tự nguyện so với năm 2019 đạt 5,19%...

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các thành viên Ban chỉ đạo của Thành phố và Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp từ nay đến hết năm 2020.

Cụ thể, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2020 đạt 90,1%. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp đạt 95% số người thuộc diện tham gia. Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 30% so với năm 2019. Phấn đấu tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân của cả nước…

5203 1
Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã báo cáo cụ thể với Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện các chỉ tiêu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố giao, đồng thời nhấn mạnh đến một số tồn tại khó khăn hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều giảm so với năm 2019, việc thực hiện các chỉ tiêu Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao gặp nhiều khó khăn, tình hình nợ bảo hiểm xã hội tăng 938 tỷ đồng so với năm 2019 trong đó khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng trên 500 tỷ đồng…

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện 8 giải pháp trọng tâm.

Trong đó, Bảo hiểm xã hội thành phố cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp tại các kế hoạch, chương trình hành động của Thành phố. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt tuyên truyền, vận động các đối tượng là học sinh, sinh viên, các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; rà soát các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội quản lý sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%, nhất là 243 đơn vị hành chính sự nghiệp chưa thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cần tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân ATM để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

“Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người lao động trên địa bàn Thủ đô”, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý nhấn mạnh.

T.Vân

Nguồn :