M
27/01/2021 19:20

Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội:

Tăng cường các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(LĐTĐ) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân. Xác định rõ tầm quan trọng, thời gian qua Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã có nhiều hoạt động hướng về sự kiện, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại này.

Sơn Tây rộn rã cờ hoa mừng Đảng, mừng Xuân Gắn biển 3 công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố, hòa chung với không khí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác tuyên truyền, giáo dục tại Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội được quan tâm thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Nhà trường.

Tăng cường các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội treo khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng.

Cụ thể, Chi bộ Nhà trường chỉ đạo tốt việc tuyên truyền theo Công văn số 38-CV/ĐUCQ ngày 29/12/2020 tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và Công văn số 39-CV/ĐUCQ ngày 29/12/2020 tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946- 06/01/2021) của Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo các các phòng, khoa chuẩn bị tốt Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động cấp khoa phòng theo kế hoạch; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và các phòng khoa xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu phấn đấu năm 2021, phân công nhiệm vụ tới từng cán bộ viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích thi đua hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;

Ngoài ra, góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các cán bộ công nhân viên chức lao động trong Trường nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII, động viên và phát huy tinh thần yêu nước, đóng góp cho thành công của Đại hội Đảng, Nhà trường đã tổ chức treo băng - rôn, trang trí tại cổng trường. Bên cạnh đó, Chi bộ Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chức chính trị trong Trường gồm: Chi hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn thanh niên động viên hội viên, đoàn viên lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội (tiền thân là Trường Đào tạo cán bộ công đoàn Hà Nội) được thành lập ngày 19/5/1956. Sự ra đời của Trường đào tạo cán bộ công đoàn khẳng định rõ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn của Liên hiệp Công đoàn Hà Nội (nay là Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội). Nhà trường luôn chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên, mở rộng các hệ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, đáp ứng yêu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong tình hình mới. Ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được của Trường trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội, tập thể Nhà trường đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2019.

Giang Nam

Nguồn :