Sửa Luật Công chứng: Đảm bảo an toàn cho các hợp đồng và giao dịch

(LĐTĐ) Cho phép sử dụng bản sao giấy tờ đối với một số trường hợp công chứng cụ thể, bổ sung quy định về văn phòng công chứng (VPCC) hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân, quy định thủ tục thành lập và quản lý hoạt động của VPCC chặt chẽ, kiên quyết loại bỏ tình trạng chủ đầu tư sở hữu và thao túng hoạt động của VPCC... là những điểm mới được đề xuất trong dự thảo Luật Công chứng sửa đổi.
Để Luật Công chứng sửa đổi đi vào cuộc sống Đề xuất cho phép công chứng trên môi trường điện tử Loại bỏ tình trạng chủ đầu tư sở hữu và thao túng hoạt động của Văn phòng công chứng

Chấm dứt việc “mượn danh” công chứng viên

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định vừa chủ trì phiên thẩm định đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi), do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.

Theo Tờ trình, Luật Công chứng (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Sửa Luật Công chứng: Đảm bảo an toàn cho các hợp đồng và giao dịch
Việc sửa đổi Luật Công chứng nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp cho hoạt động này phát triển. Ảnh: VGP

Đó là việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng chưa bảo đảm yêu cầu phân bố hợp lý. Các tỉnh, thành phố có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển thì số lượng VPCC vượt quá so với nhu cầu trong khi các địa bàn vùng sâu, vùng xa thì không thành lập được VPCC.

Đồng thời, việc VPCC chỉ được hoạt động theo một loại hình duy nhất là công ty hợp danh, trong đó phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh là công chứng viên đã bộc lộ hạn chế trong việc “miễn cưỡng” hợp danh vì không còn sự lựa chọn nào khác, làm phát sinh nhiều mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ giữa các thành viên hợp danh.

Mặt khác, về danh nghĩa các VPCC hoạt động theo loại hình công ty hợp danh nhưng trên thực tế có không ít VPCC chỉ có 1 công chứng viên hành nghề thực tế, những công chứng viên hợp danh còn lại thực chất là “mượn danh”, “đi thuê”…

Bên cạnh đó, đồng thời tồn tại việc công chứng, chứng thực đối với các giao dịch, hợp đồng nhưng có quy định khác nhau về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện công chứng, chứng thực, có nguy cơ tạo rủi ro cho việc bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch, hợp đồng được công chứng, chứng thực.

Trong khi đó, hoạt động chứng thực hợp đồng, giao dịch về bản chất chính là hoạt động công chứng. Văn bản chứng thực có giá trị sử dụng như văn bản công chứng. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục chứng thực lại đơn giản hơn nhiều so với công chứng, người thực hiện chứng thực có các tiêu chuẩn, điều kiện và trách nhiệm thấp hơn hẳn so với công chứng viên. Tình trạng này tạo ra sự bất hợp lý khi duy trì hai loại hình hoạt động có cùng bản chất, giá trị nhưng lại có hai tên gọi khác nhau, do các chủ thể khác nhau thực hiện theo trình tự, thủ tục khác nhau.

Bên cạnh đó, trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch còn quy định cứng nhắc, chưa tạo tiền đề trong việc công chứng hợp đồng, giao dịch trên môi trường điện tử. Việc công chứng hợp đồng ủy quyền còn bị hạn chế bởi nơi cư trú của các bên trong hợp đồng, giao dịch hoặc quy định công chứng viên phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội của bản dịch trong khi công chứng viên không có đủ khả năng kiểm soát về vấn đề này...

Tháng 3 vừa qua, Bộ Tư pháp đã có văn bản gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành và Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, yêu cầu giám sát việc các tổ chức hành nghề công chứng hướng dẫn người dân, chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách Nhà nước.

Trong thực tế, cũng xảy ra không ít vụ việc do sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của công chứng viên mà đã tiếp tay cho các vi phạm pháp luật dân sự, hình sự, nhất là trong công chứng các giao dịch liên quan đến bất động sản... Điều này cho thấy, cần sửa Luật để có hành lang pháp lý chặt chẽ quản lý hoạt động này.

Sửa đổi 5 nhóm chính sách lớn

Theo Tờ trình của Bộ Tư pháp, về cơ bản, nội dung dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) vẫn giữ nguyên một số quy định đang phát huy tác dụng trong thực tiễn công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch, quản lý Nhà nước về hoạt động công chứng.

Dự kiến Luật sẽ sửa đổi, bổ sung 44 điều, bổ sung mới 3 điều trên tổng số 84 điều, tập trung giải quyết 5 nhóm chính sách lớn. Cụ thể là xác định lại khái niệm, nội hàm hoạt động công chứng, hành nghề công chứng và phạm vi thẩm quyền của công chứng viên đúng với vai trò, bản chất của hoạt động này. Xây dựng đội ngũ công chứng viên và nhân viên nghiệp vụ có chất lượng cao, có số lượng phù hợp với nhu cầu công chứng và phát triển bền vững.

Đồng thời, phát triển các tổ chức hành nghề công chứng phù hợp với nhu cầu, số lượng và sự phân bố công chứng viên, có mô hình tổ chức hoạt động phù hợp với tính chất của hoạt động công chứng và yêu cầu thực tiễn, có đủ năng lực để thực hiện tốt chức năng hỗ trợ quá trình hành nghề của công chứng viên.

Dự thảo Luật sẽ quy định linh hoạt hơn về trình tự, thủ tục nhưng vẫn bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của hoạt động công chứng nội dung; tạo lập nền tảng pháp lý cần thiết để triển khai việc chuyển đổi số trong hoạt động công chứng phù hợp với xu thế và yêu cầu của thời kỳ mới. Luật sửa đổi cũng hướng tới nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công chứng, phát huy trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Mở rộng cơ hội lựa chọn và thay đổi tên gọi cho VPCC

Trong đó, Dự thảo Luật xác định rõ nguyên tắc, những địa bàn cấp huyện đã phát triển được tổ chức hành nghề công chứng thì Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã không chứng thực hợp đồng, giao dịch nữa mà do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Một trong những sửa đổi quan trọng được Dự thảo Luật hướng tới là bổ sung quy định loại hình VPCC theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, khắc phục vướng mắc thực tiễn trong nội bộ của không ít các VPCC hiện nay. Đồng thời, mở rộng cơ hội lựa chọn và thay đổi tên gọi của VPCC, quy định thủ tục thành lập và quản lý hoạt động của VPCC bảo đảm chặt chẽ, sát sao để VPCC thực sự là của công chứng viên, kiên quyết loại bỏ tình trạng chủ đầu tư sở hữu và thao túng hoạt động của VPCC...

Dự thảo cũng đề xuất cho phép sử dụng bản sao giấy tờ đối với một số trường hợp cụ thể như sử dụng bản sao trích lục và bản sao chứng thực của giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy đăng ký kết hôn (một số trường hợp cụ thể) trong các giao dịch về thừa kế, tặng cho…; sử dụng bản sao chứng thực đối với chứng minh thư nhân dân, giấy xác minh nhân khẩu để chứng minh số chứng minh thư nhân dân cũ, hộ khẩu thường trú trong quá khứ... nhằm tạo thuận lợi hơn cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính./.

Theo Bộ Tư pháp, trong 7 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014, các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước đã thực hiện hơn 41 triệu việc công chứng. Tổng số phí công chứng thu được hơn 13 nghìn tỷ đồng; tổng số thù lao công chứng thu được hơn 2 nghìn tỷ đồng; nộp thuế và nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,3 nghìn tỷ đồng. Chiếm tỷ lệ đáng kể (từ 70-80%) số việc công chứng và giá trị phí, thù lao công chứng nêu trên là các việc công chứng hợp đồng, giao dịch về đất đai, nhà ở, bất động sản và tài sản quan trọng khác. Qua đó bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch đối với những tài sản có giá trị lớn. Đến nay, cả nước có 3.074 công chứng viên, 1.298 tổ chức hành nghề công chứng. Hiện tại, tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều có VPCC theo chủ trương xã hội hóa.
Phương Thảo

Nên xem

6.500 vận động viên tham dự Đại hội thể thao cấp Thành phố

6.500 vận động viên tham dự Đại hội thể thao cấp Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 4/10, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X đã tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Đại hội. Lễ Khai ...
Thu hút hơn 3,5 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm, du lịch Bình Định vào top đầu cả nước

Thu hút hơn 3,5 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm, du lịch Bình Định vào top đầu cả nước

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2022, lượng khách đến Bình Định tăng trưởng mạnh. Theo thống kê sơ bộ các chỉ số cho thấy, du khách có xu hướng lưu ...
Hà Tĩnh: Thông tuyến đoạn đường Quốc lộ 1A bị ngập do mưa lũ

Hà Tĩnh: Thông tuyến đoạn đường Quốc lộ 1A bị ngập do mưa lũ

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, sau nhiều ngày dựng chốt cấm các phương tiện qua lại trên tuyến đường Quốc lộ 1A, ...
Không xét nghiệm tràn lan vi rút adeno ở trẻ em

Không xét nghiệm tràn lan vi rút adeno ở trẻ em

(LĐTĐ) Liên quan đến vấn đề xét nghiệm vi rút adeno, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng cần thống ...
Đại tướng Tô Lâm động viên lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa

Đại tướng Tô Lâm động viên lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa

(LĐTĐ) Mới đây, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, động viên Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu ...
LĐLĐ quận Long Biên: Tập huấn nghiệp vụ về công tác tài chính và kiểm tra Công đoàn năm 2022

LĐLĐ quận Long Biên: Tập huấn nghiệp vụ về công tác tài chính và kiểm tra Công đoàn năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 4/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phối hợp với Trung tâm Chính trị quận Long Biên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác ...
[Infographic] Những triệu chứng và 6 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ

[Infographic] Những triệu chứng và 6 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ

(LĐTĐ) Việt Nam đã ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ chủng Monkeypox vi rút thuộc clade IIb đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh thông qua giám sát dịch tễ. ...

Tin khác

Quản lý thuế thương mại điện tử: Khó kiểm soát giao dịch kinh doanh

Quản lý thuế thương mại điện tử: Khó kiểm soát giao dịch kinh doanh

(LĐTĐ) Chính sự phát triển nhanh chóng, bùng nổ cùng nhiều hình thức mới nêu trên của thương mại điện tử (TMĐT) trong thời gian qua đã đặt ra những thách thức mới, không nhỏ đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong đó có cơ quan thuế.
Một số bệnh viện công xin dừng tự cơ chế chủ, Bộ Tài chính nói gì?

Một số bệnh viện công xin dừng tự cơ chế chủ, Bộ Tài chính nói gì?

(LĐTĐ) Để phù hợp với bối cảnh tình hình thực tế, Bộ Tài chính đã có các văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ/Chính phủ đề nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập được tiếp tục thực hiện phương án tự chủ đã được duyệt đến hết năm 2022.
Chứng khoán: Đáy mới tháng 9 lộ diện, mua dần vào được chưa?

Chứng khoán: Đáy mới tháng 9 lộ diện, mua dần vào được chưa?

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã thiết lập đáy mới từ đầu năm 2022 tới nay ở mức 1.126 điểm sau phiên giảm mạnh thứ 5 liên tiếp ngày 29.9. Đáy mới này đã xuyên thủng đáy tháng 7.2022.
9 tháng năm 2022 thu ngân sách đã đạt 94% dự toán

9 tháng năm 2022 thu ngân sách đã đạt 94% dự toán

(LĐTĐ) Chiều nay (29/9), Bộ Tài chính họp báo thường kỳ quý 3 năm 2022 về tình hình thực hiện công tác tháng 9 và quý 3. Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 ước đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng, đạt 94% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021.
Giám đốc điều hành Tài chính Vinamilk: ESG không còn là lựa chọn, đó là cơ hội cho các doanh nghiệp

Giám đốc điều hành Tài chính Vinamilk: ESG không còn là lựa chọn, đó là cơ hội cho các doanh nghiệp

(LĐTĐ) Tại Hội thảo chuyên đề "Chuyển đổi tư duy và hệ thống để tối ưu hóa quản trị Doanh nghiệp bền vững" vừa qua, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia ESG đã chia sẻ và kiến nghị thúc đẩy việc thực hành ESG hiệu quả hơn, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp cũng như địa phương.
Đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá để kiểm soát lạm phát

Đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá để kiểm soát lạm phát

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Công điện số 05/CĐ-BTC gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.
Giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay

Giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay

(LĐTĐ) Tại phiên họp Chính phủ ngày 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ. Ở hầu hết quốc gia, tăng trưởng có xu hướng giảm, lạm phát có xu hướng tăng cao, nhiều ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Việc các nước tăng lãi suất ảnh hưởng tới nhiều quốc gia khác về nợ công, xuất khẩu và tỷ lệ thất nghiệp.
Tăng lãi suất để hút vốn cho đầu tư phát triển

Tăng lãi suất để hút vốn cho đầu tư phát triển

(LĐTĐ) Lần đầu tiên sau 2 năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã quyết định tăng loạt lãi suất điều hành gồm trần lãi suất huy động, lãi suất tái chiết khấu, tái cấp vốn. Việc tăng lãi suất tiền gửi, hy vọng sẽ hút người dân gửi tiền tiết kiệm để ngân hàng có vốn “bơm” cho nền kinh tế, thay vì nhiều người dân tìm đến kênh bất động sản đầu tư như trước.
Ngành Ngân hàng sẽ phấn đấu giảm lãi suất cho vay

Ngành Ngân hàng sẽ phấn đấu giảm lãi suất cho vay

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước khẳng định ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục tiết kiệm chi phí hoạt động để ổn định, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.
Từ ngày 23/9, Ngân hàng Nhà nước tăng một loạt mức lãi suất thêm 1%

Từ ngày 23/9, Ngân hàng Nhà nước tăng một loạt mức lãi suất thêm 1%

(LĐTĐ) Ngày 22/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1606/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Xem thêm
Phiên bản di động