M
31/10/2020 10:55

Sơn Tây hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 30/10, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020; tổng kết cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thị xã; quán triệt, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng.

Sơn Tây triển khai tháng hành động “Vì người nghèo” Sơn Tây gặp mặt ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cụm Công nghiệp Phú Thịnh

Năm 2020 là năm thứ 7, Ngày pháp luật được triển khai trên toàn quốc nói chung và địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng. Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09/11/2020), Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường trên địa bàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Sơn Tây hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Các tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Phan Thanh

Hưởng ứng cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”, Ban tổ chức cuộc thi thị xã đã xây dựng, gửi video bài giảng của đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Trưởng Công an thị xã với chủ đề “Khái niệm tham nhũng và những hành vi tham nhũng” và video bài giảng của ông Nguyễn Ngọc Liên – tuyên truyền viên pháp luật phường Quang Trung với chủ đề “Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính” gửi về Ban tổ chức cuộc thi thành phố. Kết quả, bài dự thi của thí sinh Nguyễn Ngọc Liên giành giải Nhì và bài dự thi của thí sinh Nguyễn Đức Thành đạt giải Ba cấp Thành phố.

Đối với cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát động từ ngày 01/8 đến ngày 10/10/2020 đã thu hút 2.817 thí sinh trên địa bàn thị xã đăng ký tham gia.

Sơn Tây hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Các đại biểu tiếp thu nội dung tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Phan Thanh

Trong đó có 2.676 bài của thí sinh trên 18 tuổi; 141 bài dự thi của thí sinh dưới 18 tuổi. Về chất lượng bài thi: Có 164/2.817 bài đạt điểm tối đa là 40 điểm. Cuộc thi nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường góp phần xây dựng cảnh quan Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thị xã đã khen thưởng 6 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thị xã. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học thanh tra – Thanh tra Chính phủ tuyên truyền, phổ biến những nội dung chính của Luật phòng, chống tham nhũng.

Phan Thanh

Nguồn :