M
17/03/2021 16:29

Rà soát hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường ngoài công lập

(LĐTĐ) Qua kiểm tra hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 của 104 trường ngoài công lập trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết mới có 48 trường đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Hà Nội chọn Lịch sử là môn thi thứ tư vào lớp 10 Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6: Ổn định phương thức tuyển sinh Nhà trường, học sinh chủ động kế hoạch ôn tập

Để phục vụ tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng các trường ngoài công lập đề nghị hoàn thiện hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022.

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong tổng số 104 trường ngoài công lập trực thuộc, có 48 trường đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Rà soát hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường ngoài công lập
Đến thời điểm này, có 48 trường ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022. (Ảnh minh họa)

Có 5 trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh, trong đó: Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai - Sóc Sơn xin dừng tuyển sinh năm học 2021 - 2022, Trường Trung học phổ thông Đại Việt và Trường Trung học phổ thông Global không có hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, Trường Trung học phổ thông Phú Bình chưa được cấp phép hoạt động và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên chưa được cấp phép chuyển địa điểm hoạt động.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 theo đúng quy định. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ trước ngày 1/4/2021.

Được biết, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021 - 2022, các nhà trường phải thực hiện “ba công khai” theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc ban hành “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”, gồm: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, công khai thu - chi tài chính.

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 11/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

T.P

Nguồn :