M
01/06/2021 11:07

Rà soát, đánh giá việc thực hiện lương tối thiểu vùng

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản yêu cầu các địa phương đánh giá việc thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng, qua đó làm căn cứ đề xuất điều chỉnh, theo quy định của Bộ luật Lao động.

Tăng cường giám sát thực hiện lương tối thiểu vùng năm 2020 Không cắt giảm lương làm thêm, phụ cấp của NLĐ khi thực hiện lương tối thiểu vùng Tăng cường đôn đốc thực hiện lương tối thiểu vùng năm 2019
Rà soát, đánh giá việc thực hiện lương tối thiểu vùng
Ảnh minh họa. Nguồn Hà Nội mới

Việc rà soát nhằm đánh giá khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp cũng như những người sử dụng lao động khác trong việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng và trả lương cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu tăng cường rà soát địa bàn áp dụng lương tối thiểu, nhất là các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp lại theo các Nghị quyết của Quốc hội hoặc thuộc diện sắp xếp trong năm 2022.

Đối với trường hợp dự kiến điều chỉnh phân vùng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp trao đổi với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp cấp tỉnh, các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn; kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến gửi về Bộ.

P.Diệp

Nguồn :