Kỷ niệm 80 năm Ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (28/1/1941-28/1/2021):

Quyết định quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đưa cách mạng Việt Nam đến toàn thắng

(LĐTĐ) Ngày 28/1/1941, sau 30 năm hoạt động ở ngước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam, tiến tới phát động cao trào Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng 8/1945.
Tái hiện tầm vóc ngoại giao Việt Nam qua Tái hiện tầm vóc ngoại giao Việt Nam qua "Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris"

Cuốn sách "Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris" của nhà ngoại giao Võ Văn Sung không đơn thuần chỉ là hồi ức của ...

Ngày 5/6/1911, rời đất nước ra đi với một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Người đã bôn ba khắp năm châu, bốn biển, vừa lao động vừa học tập, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, để rồi tìm thấy chân lý của thời đại: Chủ nghĩa Mác-Lênin. Thành công lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong 30 năm hoạt động ở nước ngoài, là tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam, thành lập Đảng tiền phong của giai cấp công nhân và xây dựng được đội ngũ cán bộ nòng cốt cho phong trào cách mạng ngay gần biên giới Việt - Trung.

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm hoạt động ở ngước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh đấu một thời kỳ hoạt động sôi nổi, đầy khó khăn hiểm nguy của Người ở nước ngoài, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam, thời kỳ chuẩn bị về mọi mặt, tiến tới phát động cao trào Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng 8/1945.

Với tầm nhìn chiến lược của một nhà cách mạng thiên tài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn Cao Bằng là điểm đặt chân đầu tiên khi Người về Tổ quốc. Bởi theo Người, Cao Bằng là địa bàn có vị trí thuận lợi cho mạch máu giao thông, thông tin liên lạc, có đường bộ, đường sông sang Trung Quốc; đường bộ sang Lạng Sơn, Hà Giang và xuôi về các tỉnh trung du, đồng bằng; là vùng căn cứ chiến đấu của phong trào yêu nước, cơ sở cách mạng được xây dựng từ rất sớm.

Với những thuận lợi cơ bản đó, Nguyễn Ái Quốc quyết định xây dựng Cao Bằng thành căn cứ địa cách mạng đầu tiên của cả nước. Người nói: "Đây là việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mạng, vì nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phối hợp lực lượng, bảo đảm cho cách mạng thắng lợi" và Người nhận định: "Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được". Thực tế lịch sử đã minh chứng, Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là trung tâm đầu não của phong trào cách mạng cả nước.

Quyết định quan trọng của Bác Hồ đưa cách mạng Việt Nam đến toàn thắng
Bức ảnh chụp Nguyễn Ái Quốc tại đại hội Đảng Xã hội Pháp ở Tua vào năm 1920 (ảnh tư liệu)

Một trong những vấn đề cơ bản thể hiện sự tài tình của Nguyễn Ái Quốc trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam là Người đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5/1941), thay đổi đường lối chiến lược cách mạng của Đảng và thành lập Mặt trận Việt Minh.

Xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết của cách mạng Đông Dương, Hội nghị Trung ương 8 dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra những quyết sách quan trọng, trước hết là chuyển hướng chiến lược cách mạng, tập trung giải quyết một cách đúng đắn, khoa học nhất mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp. Nghị quyết nêu rõ: "Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, sự tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi lại được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì không những toàn thể quốc gia dân tộc chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được". Tư tưởng này không những khắc phục quan điểm về đấu tranh giai cấp, mà còn tạo điều kiện cho tư tưởng của Người tiếp tục phát triển, đưa lại thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.

Việc thành lập Mặt trận Việt Minh là một chủ trương mang tính chiến lược, sáng tạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nhằm đoàn kết hết thảy các lực lượng yêu nước trong dân tộc để cứu nước, giải phóng dân tộc. Người đã chỉ đạo làm thí điểm xây dựng Mặt trận Việt Minh ở Cao Bằng, nhằm kiểm nghiệm, bổ sung, hoàn thiện về chính cương, điều lệ, phương pháp tổ chức của Mặt trận Việt Minh trước khi mở rộng việc xây dựng ra cả nước. Điều đó, chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc có một lý luận và phương pháp cách mạng khoa học. Và Người đã để lại cho chúng ta một bài học hết sức sâu sắc đó là: Bất kỳ một chủ trương, chính sách, công tác nào của Đảng cũng phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ quyền lợi, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, đồng thời nó phải được kiểm nghiệm trong thực tiễn và rút kinh nghiệm trước khi đem ra thực hiện.

Sau khi về nước, người đã chỉ đạo công tác vận động xây dựng lực lượng quần chúng cách mạng, nhân tố quan trọng góp phần giành thắng lợi cho Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945; chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, coi công tác cán bộ là gốc của mọi công việc; chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, tích cực chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền; chỉ đạo công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với phong trào cách mạng; chỉ đạo xây dựng và kiện toàn hệ thống cơ sở Đảng.

Quyết định về nước ngày 28/1/1941 và quá trình trực tiếp chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về mọi mặt, “tạo thời, lập thế”, là cơ sở vững chắc để toàn dân tộc ta đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lật đổ ách thống trị của đế quốc, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Thắng lợi đó đã đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Bảo Thoa (t/h)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 kéo dài 9 ngày

Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 kéo dài 9 ngày

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 sẽ có 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần.
Con đường Chula tưởng nhớ nhà thiết kế người Tây Ban Nha Diego Cortizas Del Valle

Con đường Chula tưởng nhớ nhà thiết kế người Tây Ban Nha Diego Cortizas Del Valle

(LĐTĐ) Mới đây, dự án nghệ thuật Phúc Tân có thêm tác phẩm Con đường Chula để tưởng nhớ nhà thiết kế người Tây Ban Nha Diego Cortizas Del Valle vừa ...
Từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Theo nội dung Chuyên đề số 03 “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên ...
Thực hiện 7 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện 7 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Năm 2022, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, vận dụng kết quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để ...
Phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 trong lớp học phải xử lý như thế nào?

Phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 trong lớp học phải xử lý như thế nào?

(LĐTĐ) Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn kiểm soát Covid-19 trong trường học. Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn Covid-19 ...
Hà Nội: Việc cách ly, chữa trị F0 tại nhà cần những điều kiện gì?

Hà Nội: Việc cách ly, chữa trị F0 tại nhà cần những điều kiện gì?

(LĐTĐ) Trẻ em trên 3 tháng tuổi, người lớn dưới 49 tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, sức khỏe chưa có ...
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn

(LĐTĐ) Sáng 4/12, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đã chủ trì buổi họp báo thông tin về kỳ họp thứ ba, ...

Tin khác

Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Về chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cần bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách để bù đắp phần nào những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế và các lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch.
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga đạt nhiều kết quả tốt đẹp

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga đạt nhiều kết quả tốt đẹp

(LĐTĐ) Sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ (từ ngày 25 - 29/11) và Liên bang Nga (từ ngày 29/11 - 2/12), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã thông tin với báo chí về kết quả các chuyến thăm này.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục cho phép nhà hàng quán ăn hoạt động đến hết 31/12

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục cho phép nhà hàng quán ăn hoạt động đến hết 31/12

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng vừa có quyết định cho phép hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố tiếp tục thí điểm đến hết ngày 31/12.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển thiết kế nút giao thông gần 4.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển thiết kế nút giao thông gần 4.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ thi tuyển “Phương án thiết kế kiến trúc Nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức”.
Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

(LĐTĐ) Chiều 3/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc (từ ngày 2 - 4/12), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, xây dựng, hai bên trao đổi ý kiến về các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thời gian tới, đồng thời thảo luận về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt toàn bộ bệnh viện, sẵn sàng tiếp nhận F0 mới

Thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt toàn bộ bệnh viện, sẵn sàng tiếp nhận F0 mới

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố về việc sẵn sàng tiếp nhận người bệnh trong tình hình mới, khi ca nhiễm Covid-19 liên tục gia tăng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga

Tối 2/12 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã rời LB Nga trở về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Putin.
WHO: Cấm đi lại đại trà không thể ngăn biến thể Omicron lây lan

WHO: Cấm đi lại đại trà không thể ngăn biến thể Omicron lây lan

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 30/11 cho rằng, các lệnh cấm đi lại đại trà sẽ không ngăn được biến thể Omicron của vi rút SARS-CoV-2 lây lan, đồng thời kêu gọi các nước bình tĩnh và áp dụng các biện pháp "hợp lý" để chống lại biến thể này.
Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Ngày 1/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị do ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động