M
21/05/2021 16:39

Quy định mức hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cán bộ Công đoàn tham gia phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (thuộc diện F0, F1; cán bộ Công đoàn tham gia phòng, chống dịch và các lực lượng tuyến đầu chống dịch) trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ ngày 27/4/2021).

PT

Nguồn :