Quận Tây Hồ đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Chiều 28/2, Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (giai đoạn 2020 - 2025); Tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng ( giai đoạn 2011 - 2025).
Kỳ 1: Mở lối truyền thông thế hệ mới Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng

Trong nửa nhiệm kỳ qua, kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, thành tựu, kinh nghiệm qua hơn 25 năm xây dựng, phát triển; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025); các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, chủ động xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 6 chương trình công tác toàn khóa, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu phát triển quận giai đoạn 2020 - 2025, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy phù hợp với thực tiễn của quận.

tongketcongtacxaydungdang
Toàn cảnh hội nghị.

Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đều hoàn thành tốt theo tiến độ, nhiều chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra. Các nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng; bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết quả tích cực. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện quyết liệt, có chuyển biến rõ nét.

Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra), tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, rõ nét. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực.

xaydungdang
Đồng chí Võ Bích Thủy - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thụy Khuê tham luận tại hội nghị.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt, pháp luật Nhà nước được đề cao.

Công tác phát triển đảng viên mới được đẩy mạnh, chú trọng về chất lượng, có nhiều điểm đổi mới. Hàng năm, số đảng viên được kết nạp đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quận đề ra.

Từ năm 2010 đến nay, toàn quận đã kết nạp được 1.382 đảng viên (trong đó năm 2023 và đầu năm 2024, lần đầu tiên quận kết nạp 4 học sinh Trung học phổ thông và 3 công dân ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ, được Thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Công tác dân vận của hệ thống chính trị nhất là dân vận chính quyền có bước đổi mới, hiệu quả được nâng lên.

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ quận nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2023 được Thành ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tổ chức cơ sở Đảng, các ban, ngành, tập thể, cá nhân trong quận đã được Trung ương, Thành phố, các cấp, các ngành tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Quận Tây Hồ đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Phạm Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được; những tồn tại, vướng mắc thực tiễn đang đặt ra; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới từ thực tiễn công tác; đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường trực Quận ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành từ quận đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Quận Tây Hồ đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị”; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị, các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chủ động phát hiện kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, chú trọng kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý.

Cùng đó đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, khối dân vận cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh với cấp uỷ, chính quyền có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là những cơ chế chính sách đã ban hành đi vào cuộc sống.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ để có thể thao túng tâm lý, hòng chiếm đoạt tài sản.

Tin khác

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động