Quận Nam Từ Liêm: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng nay (5/11), với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là 1 trong 2 Công đoàn cơ sở được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm, thuộc khối Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan phường khóa IX Đại hội Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 5; Lâm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm; Lê Thị Kim Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm. Về phía đại diện Công ty có ông Bae Jin Kyoo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hansae Hà Nội.

Quận Nam Từ Liêm: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội
Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn Công ty đã được tổ chức, thực hiện có hiệu quả với nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, Công đoàn Công ty đã chủ động và tích cực phối hợp với lãnh đạo Công ty thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Ví như, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động, đã ký và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại doanh nghiệp; xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa trong công ty; các hoạt động xã hội của Công đoàn được đẩy mạnh với sự đa dạng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước tại doanh nghiệp.

Quận Nam Từ Liêm: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp phát biểu tại Đại hội.

Phong trào hành động cách mạng và thi đua yêu nước trong đội ngũ công nhân lao động do Công đoàn quận Nam Từ Liêm phát động được Công đoàn Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện với nhiều nội dung phong phú, có sức lan tỏa. Hàng năm, đã có nhiều hình thức đổi mới biểu dương, khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tăng cường với các hình thức phong phú, thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động.

Kết quả, 5 năm liền Công đoàn Công ty đạt Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đánh giá về kết quả hoạt động Công đoàn Công ty khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp nhất trí cao với kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Công đoàn công ty khóa I đã được nêu trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa I trình bày tại Đại hội.

“Có thể khẳng định, Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty khóa I đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội của Công ty và của Quận, đóng góp tích cực vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn quận. Những thành tích đó là sự nỗ lực và ý thức trách nhiệm cao của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa I, của đội ngũ cán bộ Công đoàn, cùng trí tuệ, sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty”, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp nhấn mạnh.

Quận Nam Từ Liêm: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội
Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội.

Về mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp đề nghị Công đoàn Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, Công đoàn Công ty cần nhận thức sâu sắc hơn nữa tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong giai đoạn mới, từ đó tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn trong tiến trình phát triển của Quận, Thủ đô và đất nước.

Thứ hai, Công đoàn cần thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, thi đua lao động sản xuất, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”… trên cơ sở phát huy được các tiềm năng và lợi thế của Công ty, mang lại hiệu quả, thiết thực, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

Thứ ba, Công đoàn Công ty phải sâu sát hơn nữa với đời sống của người lao động, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và đại diện bảo vệ cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây chính là chức năng cốt lõi, khẳng định vai trò, sự cần thiết của tổ chức công đoàn và cũng là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Công đoàn trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Công đoàn tham gia xây dựng, tuyên truyền các chính sách pháp luật lao động, việc thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, thu nhập, tiền thưởng, điều kiện an toàn vệ sinh lao động, tiếp tục sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể với nhiều hơn nữa các điều khoản có lợi cao hơn luật…

Thứ tư, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II; Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Quận ủy góp phần thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Phải xem đây là điểm nhấn quan trọng trong công tác chỉ đạo của Công đoàn Công ty gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

Thứ năm, luôn coi trọng việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Trong đó, tập hợp 100% người lao động công ty gia nhập và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở phải đủ năng lực để làm tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, để đoàn viên, người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức của mình...

Quận Nam Từ Liêm: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các đại biểu đã thảo luận dân chủ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027, với cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động Công đoàn công ty trong giai đoạn mới. Đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ II Công đoàn Quận nhiệm kỳ 2023 - 2028, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyết tâm của đoàn viên, công nhân lao động đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Phạm Thị Huyền phát biểu nhận nhiệm vụ: “Được sự tín nhiệm của các đại biểu tại Đại hội, chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng đoàn kết cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao, lãnh đạo Công đoàn Công ty hoàn thành xuất sắc nghị quyết do Đại hội thông qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh.

Đồng thời cùng nhau thi đua đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần đưa đơn vị hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị để cho mỗi đoàn viên, công nhân của đơn vị có việc làm ổn định, đời sống được ấm no, hạnh phúc, xây dựng Công ty ngày càng phát triển”.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tưng bừng ngày hội tòng quân huyện Đan Phượng

Tưng bừng ngày hội tòng quân huyện Đan Phượng

(LĐTĐ) Sáng 6/2, huyện Đan Phượng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức ...
Đêm thơ Nguyên Tiêu: Lễ hội mới với người yêu thơ

Đêm thơ Nguyên Tiêu: Lễ hội mới với người yêu thơ

(LĐTĐ) Tối qua (5/2), Đêm thơ Nguyên Tiêu tại Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra đầy cung bậc cảm xúc, trở thành một lễ hội mới với người yêu thơ ...
Quảng Nam: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong ba khâu đột phá phát triển

Quảng Nam: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong ba khâu đột phá phát triển

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét thống nhất phối hợp tổ chức ...
187 tân binh huyện Thường Tín lên đường nhập ngũ

187 tân binh huyện Thường Tín lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Sáng 6/2, tại Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Thường Tín (Hà Nội), Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã trọng thể tổ chức Lễ ...
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng động viên tân binh lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Trong không khí nô nức của ngày hội tòng quân toàn thành phố Hà Nội, sáng 6/2, tại Sân vận động Quần Ngựa, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên ...
Huyện Ứng Hòa: 185 tân binh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Huyện Ứng Hòa: 185 tân binh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

(LĐTĐ) Hòa chung với khí thế tưng bừng của ngày hội tòng quân trên địa bàn Thành phố, ngày 6/2, tại sân vận động Trung tâm Văn hóa thông tin và ...
Quận Hoàng Mai: 112 tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ

Quận Hoàng Mai: 112 tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Sáng nay (6/2) quận Hoàng Mai tổ chức bàn giao 112 tân binh cho các đơn vị Quân đội, Công an nhân dân. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ...

Tin khác

Cần khẳng định vai trò của Công đoàn trong công tác đào tạo cán bộ

Cần khẳng định vai trò của Công đoàn trong công tác đào tạo cán bộ

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai Hồ Xuân Minh, Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai cần khẳng định vai trò của mình trong công tác đào tạo cán bộ; động viên đoàn viên, người lao động tích cực học tập, cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, để bản lĩnh vững vàng, giỏi chuyên môn, góp phần để cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Dự kiến tháng 10 diễn ra Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028

Dự kiến tháng 10 diễn ra Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến tiến hành trong nửa đầu tháng 10 năm 2023. Địa điểm tổ chức tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng ở đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà.
Bảo đảm điều kiện làm việc cho đoàn viên Công đoàn phường Tân Mai

Bảo đảm điều kiện làm việc cho đoàn viên Công đoàn phường Tân Mai

(LĐTĐ) Vượt qua rất nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Tân Mai đã tích cực lao động sản xuất, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đại hội Công đoàn Trường THCS Quang Trung thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Trường THCS Quang Trung thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Công đoàn trường Trung học cơ sở (THCS) Quang Trung vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn nhà trường khoá 16, nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 5 đồng chí.
Quận Long Biên: 93 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội Công đoàn

Quận Long Biên: 93 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội Công đoàn

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên cho biết, đến ngày 19/1/2023, trên địa bàn quận đã có 93 Công đoàn cơ sở tổ chức xong Đại hội Công đoàn.
Khẳng định vai trò của Công đoàn trong nhà trường

Khẳng định vai trò của Công đoàn trong nhà trường

(LĐTĐ) Công đoàn Trường Mầm non Long Xuyên (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đổi mới, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Đổi mới, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Cơ quan UBND quận luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Liên đoàn Lao động quận, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa VI đề ra với nhiều kết quả nổi bật.
Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Công đoàn Báo Lao động Thủ đô

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Công đoàn Báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 11/1, Công đoàn Báo Lao động Thủ đô đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Ngày 9/1, Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối đơn vị sự nghiệp công lập do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chỉ đạo.
Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần phát triển doanh nghiệp

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần phát triển doanh nghiệp

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Hitachi Enegry đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị ổn định và phát triển.
Xem thêm
Phiên bản di động