Quận Nam Từ Liêm: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng nay (5/11), với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là 1 trong 2 Công đoàn cơ sở được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm, thuộc khối Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan phường khóa IX Đại hội Công đoàn Cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 5; Lâm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm; Lê Thị Kim Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm. Về phía đại diện Công ty có ông Bae Jin Kyoo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hansae Hà Nội.

Quận Nam Từ Liêm: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội
Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn Công ty đã được tổ chức, thực hiện có hiệu quả với nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, Công đoàn Công ty đã chủ động và tích cực phối hợp với lãnh đạo Công ty thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Ví như, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động, đã ký và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại doanh nghiệp; xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa trong công ty; các hoạt động xã hội của Công đoàn được đẩy mạnh với sự đa dạng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước tại doanh nghiệp.

Quận Nam Từ Liêm: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp phát biểu tại Đại hội.

Phong trào hành động cách mạng và thi đua yêu nước trong đội ngũ công nhân lao động do Công đoàn quận Nam Từ Liêm phát động được Công đoàn Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện với nhiều nội dung phong phú, có sức lan tỏa. Hàng năm, đã có nhiều hình thức đổi mới biểu dương, khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tăng cường với các hình thức phong phú, thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động.

Kết quả, 5 năm liền Công đoàn Công ty đạt Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đánh giá về kết quả hoạt động Công đoàn Công ty khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp nhất trí cao với kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Công đoàn công ty khóa I đã được nêu trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa I trình bày tại Đại hội.

“Có thể khẳng định, Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty khóa I đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội của Công ty và của Quận, đóng góp tích cực vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn quận. Những thành tích đó là sự nỗ lực và ý thức trách nhiệm cao của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa I, của đội ngũ cán bộ Công đoàn, cùng trí tuệ, sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty”, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp nhấn mạnh.

Quận Nam Từ Liêm: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội
Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội.

Về mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp đề nghị Công đoàn Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, Công đoàn Công ty cần nhận thức sâu sắc hơn nữa tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong giai đoạn mới, từ đó tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn trong tiến trình phát triển của Quận, Thủ đô và đất nước.

Thứ hai, Công đoàn cần thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, thi đua lao động sản xuất, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”… trên cơ sở phát huy được các tiềm năng và lợi thế của Công ty, mang lại hiệu quả, thiết thực, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

Thứ ba, Công đoàn Công ty phải sâu sát hơn nữa với đời sống của người lao động, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và đại diện bảo vệ cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây chính là chức năng cốt lõi, khẳng định vai trò, sự cần thiết của tổ chức công đoàn và cũng là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Công đoàn trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Công đoàn tham gia xây dựng, tuyên truyền các chính sách pháp luật lao động, việc thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, thu nhập, tiền thưởng, điều kiện an toàn vệ sinh lao động, tiếp tục sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể với nhiều hơn nữa các điều khoản có lợi cao hơn luật…

Thứ tư, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II; Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Quận ủy góp phần thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Phải xem đây là điểm nhấn quan trọng trong công tác chỉ đạo của Công đoàn Công ty gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

Thứ năm, luôn coi trọng việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Trong đó, tập hợp 100% người lao động công ty gia nhập và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở phải đủ năng lực để làm tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, để đoàn viên, người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức của mình...

Quận Nam Từ Liêm: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các đại biểu đã thảo luận dân chủ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027, với cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động Công đoàn công ty trong giai đoạn mới. Đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ II Công đoàn Quận nhiệm kỳ 2023 - 2028, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyết tâm của đoàn viên, công nhân lao động đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Hansae Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Phạm Thị Huyền phát biểu nhận nhiệm vụ: “Được sự tín nhiệm của các đại biểu tại Đại hội, chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng đoàn kết cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao, lãnh đạo Công đoàn Công ty hoàn thành xuất sắc nghị quyết do Đại hội thông qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh.

Đồng thời cùng nhau thi đua đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần đưa đơn vị hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị để cho mỗi đoàn viên, công nhân của đơn vị có việc làm ổn định, đời sống được ấm no, hạnh phúc, xây dựng Công ty ngày càng phát triển”.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 14/6, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, thông qua phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2023; trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam và Thẻ hội viên.
Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Phú Xuyên có hoàn cảnh khó khăn

Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Phú Xuyên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) LĐLĐ huyện Phú Xuyên phối hợp với Công đoàn Trường Mầm non Tri Trung tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Vũ Thị Hồng Mỵ.
Cách làm hay trong cải cách hành chính

Cách làm hay trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) đã triển khai 3 mô hình giúp rút ngắn thời gian, tạo sự thuận lợi cho người dân, qua đó được người dân ghi nhận, đánh giá cao.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Hỗ trợ 77 đoàn viên vay hơn 3 tỷ đồng phát triển kinh tế

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Hỗ trợ 77 đoàn viên vay hơn 3 tỷ đồng phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức, tổ chức giải ngân vay vốn cho 77 đoàn viên thuộc 6 Công đoàn cơ sở với tổng số tiền 3,08 tỷ đồng.
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, BHXH và An toàn, vệ sinh lao động"

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, BHXH và An toàn, vệ sinh lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (14/6), tại Hội trường Quận ủy Cầu Giấy, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động”.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Truyền thông chính sách về tiền lương và bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Truyền thông chính sách về tiền lương và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng nay (14/6), gần 300 đoàn viên Công đoàn và người lao động (NLĐ) quận Cầu Giấy đã tham gia buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”. Chương trình do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức.
Thành phố Hồ Chí Minh: Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 tăng 5,5%

Thành phố Hồ Chí Minh: Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 tăng 5,5%

(LĐTĐ) Lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã có bước tăng trưởng trở lại, đặc biệt hoạt động xuất nhập khẩu có những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Điều này cho thấy, nhu cầu thị trường thế giới có dấu hiệu phục hồi.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động