M
16/08/2020 12:15

Quận Nam Từ Liêm: Nhiều năm liên tục đứng tốp đầu Thành phố về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 20215-2020, khâu đột phá về cải cách hành chính của quận Nam Từ Liêm đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.

Ông Trần Đức Hoạt được tín nhiệm bầu Bí thư Quận uỷ Nam Từ Liêm khoá II
Xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành trung tâm mới của Thủ đô
Quận Nam Từ Liêm sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 2

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân từ quận đến cơ sở được đổi mới theo phương châm “5 biết”, “5 rõ”, “3 không”.

Theo đó, “5 biết” là biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn. “5 rõ” là rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả. “3 không” là không chậm trễ giải quyết hồ sơ và công việc; không sách nhiễu, phiền hà nhân dân; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần.

3309 img 5339jpg
Chỉ số cải cách hành chính của quận Nam Từ Liêm 4 năm liên tục đứng tốp đầu thành phố.

Nhờ đó, trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động.

Công tác kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tiếp tục được thực hiện theo chủ trương của thành phố. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao.

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính của quận Nam Từ Liêm đạt nhiều thành tích nổi bật, thủ tục hành chính tại nhiều lĩnh vực được đơn giản hóa theo hướng giảm thời gian chờ đợi, số lần đi lại đồng thời tăng chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của nhân dân, nhiều nội dung theo định hướng giai đoạn 2016-2020 của thành phố đề ra đều hoàn thành đúng hạn và trước hạn.

Đến năm 2018, 100% các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại quận được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008) với 161 thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 3, 19 thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 4 (năm 2019, tỉ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến mức độ 3 đạt 98,67%, mức độ 4 đạt 20%).

Đặc biệt, quận đã rút ngắn thời gian giải quyết 50 thủ tục hành chính so với quy định ở 8 lĩnh vực như Tư pháp, đăng ký kinh doanh, Lao động - Thương binh - Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Y tế, Nội vụ, Thuế.

Quận Nam Từ Liêm cũng là đơn vị đầu tiên trong 30 quận, huyện của thành phố Hà Nội chủ động xây dựng 7 quy trình thủ tục hành chính liên quan đến công nhận mô hình và quy chế hoạt động của Ban quản trị tòa nhà chung cư và thực hiện theo cơ chế một cửa.

Song song với đó, quận Nam Từ Liêm đã tiên phong trong xây dựng, duy trì triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”, được thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Với những đột phá, sáng tạo, đổi mới trong cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng thời hạn đạt 99,99%, trong đó có hơn 20% hồ sơ được giải quyết trước thời hạn. Nhờ đó, chỉ số cải cách hành chính của quận Nam Từ Liêm 4 năm liên tục đứng tốp đầu thành phố, 2 năm (2017, 2018) đứng đầu thành phố.

Phương Bùi

Nguồn :