M
18:07 | 18/03/2020

Quận Long Biên: Triển khai sáp nhập 156 tổ dân phố để thành lập 76 tổ dân phố mới

(LĐTĐ) Theo Quyết định số 886/QĐ- UBND ngày 27/2/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, quận Long Biên sẽ sáp nhập 156 tổ dân phố để thành lập 76 tổ dân phố mới.

quan long bien trien khai sap nhap 156 to dan pho de thanh lap 76 to dan pho moi Xem xét thông qua việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố
quan long bien trien khai sap nhap 156 to dan pho de thanh lap 76 to dan pho moi Việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố cần tạo được sự đồng thuận
quan long bien trien khai sap nhap 156 to dan pho de thanh lap 76 to dan pho moi Thông qua Đề án sáp nhập tổ dân phố

Thực hiện Quyết định trên, nhiều phường trên địa bàn quận đã triển khai công bố Quyết định tới các tổ dân phố (TDP) và triển khai nhiệm vụ sau khi sáp nhập TDP.

quan long bien trien khai sap nhap 156 to dan pho de thanh lap 76 to dan pho moi
Ủy ban nhân dân phường Việt Hưng công bố Quyết định tới các tổ dân phố. Ảnh: Thanh Nhàn

Theo Quyết định số 886/QĐ-UBND, phường Việt Hưng thực hiện sáp nhập 4 TDP thành 2 TDP. Cụ thể: Sáp nhập TDP số 1 với TDP số 10 thành TDP số 1; sáp nhập TDP số 11 với TDP số 12 thành TDP số 11.

Tại phường Bồ Đề, theo Quyết định số 886/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, phường sẽ sáp nhập 13 TDP thành 6 TDP mới.

Cụ thể: Sáp nhập TDP số 4 với TDP số 26 thành TDP số 4; sáp nhập TDP số 5 với TDP số 30 thành TDP số 5; sáp nhập TDP số 6 với TDP số 27 thành TDP số 6; sáp nhập TDP số 7 với TDP số 28, 29 thành TDP số 7; sáp nhập TDP số 8 với TDP số 9 thành TDP số 8; sáp nhập TDP số 12 với TDP số 17 thành TDP số 12.

Tại phường Ngọc Thụy thực hiện, Quyết định, phường sẽ sáp nhập 26 TDP với 5.493 hộ thành 14 TDP. Hiện, tổng số TDP trên địa bàn phường sẽ giảm từ 38 TDP xuống còn 26 TDP.

Sau sáp nhập, phường Đức Giang cũng sẽ giảm từ 23 TDP xuống còn 19 TDP. Cụ thể: TDP số 10 sáp nhập với TDP số 11 thành TDP số 10 với số hộ gia đình là 648; TDP số 12 sáp nhập với TDP số 13 thành TDP số 12 với số hộ gia đình là 583; TDP số 16 sáp nhập với TDP số 17A thành TDP số 16 với số hộ gia đình là 524; TDP số 7 sáp nhập với TDP số 8 thành TDP số 7 với số hộ gia đình là 539.

Trên địa bàn phường Giang Biên, Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện sáp nhập 6 TDP có quy mô số hộ dân đều dưới 225 hộ thành 3 TDP mới với quy mô mỗi TDP trên 400 hộ. Trong đó: TDP số 8 sáp nhập với TDP số 9 thành TDP số 9; TDP số 10 sáp nhập với TDP số 11 thành TDP số 10; TDP số 12 sáp nhập với TDP số 13 thành TDP số 12.

Đến nay, cùng với việc công bố số 886/QĐ- UBND ngày 27/2/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận cũng yêu cầu các TDP hoàn thành việc miễn nhiệm Tổ trưởng TDP, cho thôi không làm nhiệm vụ Tổ phó TDP và chỉ định Tổ trưởng TDP lâm thời, kiện toàn cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể xong trước ngày 20/3/2020. Trước ngày 25/3/2020, sẽ công bố các quyết định kiện toàn cán bộ TDP mới sau sáp nhập.

Thực hiện chủ trương của Thành phố và Quận ủy Long Biên, những TDP có quy mô dưới 225 hộ gia đình với TDP liền kề sẽ thực hiện sáp nhập, để sau khi sáp nhập, TDP mới có quy mô lớn hơn 250 hộ gia đình. Việc sáp nhập TDP có quy mô lớn hơn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, chất lượng hoạt động của TDP trên địa bàn phường.

B.D

Nguồn :