M
01/02/2021 09:14

“Hiệu quả kép” từ chương trình phối hợp công tác

(LĐTĐ) Chương trình phối hợp công tác giữa cơ quan Thuế và Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong thực hiện nghĩa vụ thuế và kinh phí công đoàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của quận.

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà Hướng về cơ sở vì quyền lợi đoàn viên Nhiều đổi mới, sáng tạo ở Công đoàn Quận Cầu Giấy

Nâng cao kiến thức pháp luật và trách nhiệm về nghĩa vụ thuế và kinh phí công đoàn

Năm 2020, Liên đoàn Lao động quận đã chủ động tích cực phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải kể đến chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Chi cục Thuế.

“Hiệu quả kép” từ chương trình phối hợp công tác
Liên đoàn Lao động và Chi cục Thuế quận Cầu Giấy tổng kết công tác phối hợp giai đoạn 2015 – 2020.

Một trong những nội dung phối hợp được hai bên thực hiện hiệu quả trong thời gian qua là công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật thuế và pháp luật Công đoàn; phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin để tăng cường công tác quản lý; phối hợp kiểm tra, thanh tra việc đóng kinh phí Công đoàn.

Theo đó, hàng năm, Chi cục Thuế hỗ trợ Liên đoàn Lao động quận trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Công đoàn trên trang thông tin điện tử của Chi cục Thuế và các hình thức tuyên truyền khác. Qua các chương trình tập huấn về chính sách như pháp luật thuế cho người nộp thuế; hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn và cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động hoặc thay đổi thông tin người nộp thuế, chia tách, sáp nhập, giải thể, thời gian tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, thời gian đóng mã số thuế.

Cơ quan Thuế thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế và trích nộp kinh phí Công đoàn 2%. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra về thuế nếu phát hiện người nộp thuế chưa thu, chưa trích và chưa nộp hoặc đã thu, đã trích nhưng chưa nộp kinh phí Công đoàn thì đoàn thanh tra, kiểm tra Thuế ghi nhận số liệu báo cáo của doanh nghiệp, nhắc nhở người nộp thuế thực hiện thu, trích, nộp kinh phí Công đoàn cho Liên đoàn Lao động quận, đồng thời thông báo đến Liên đoàn Lao động quận phối hợp để đôn đốc.

Trong quá trình đôn đốc thực hiện Luật Công đoàn nếu doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện đóng kinh phí công đoàn thì Liên đoàn Lao động phối hợp với cơ quan Thuế và cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra các Doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm trong việc chấp hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động và Chi cục Thuế quận đã chủ động trong việc tham mưu tổ chức chương trình đối thoại, gặp mặt, biểu dương “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu” nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam để động viên đội ngũ doanh nhân, cùng chia sẻ và tạo thêm động lực cho sự phát triển doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Hiệu quả trong công tác thu kinh phí và thành lập công đoàn cơ sở

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, cho biết, việc chủ động trong xây dựng chương trình phối hợp với cơ quan Thuế đã mang lại kết quả “kép”. Sau hơn 5 năm (2015-2020) triển khai thực hiện chương trình và các kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Chi cục Thuế quận đã đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các nội dung phối hợp, nhất là công tác thu kinh phí công đoàn và công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Chi cục Thuế đã thông qua các buổi tập huấn chính sách thuế mới, tập huấn chế độ kế toán cho 3.233 lượt doanh nghiệp, hướng dẫn trực tiếp khi trao đổi nghiệp vụ với doanh nghiệp và thông qua kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế.

Qua kiểm tra, quyết toán thuế của doanh nghiệp, Chi cục Thuế quận đã phát hiện và yêu cầu 233 doanh nghiệp vi phạm về đóng kinh phí công đoàn thực hiện đóng kinh phí công đoàn, số tiền truy thu được là 947.876.551 đồng… Việc cung cấp kịp thời thông tin số lượng lao động, địa chỉ và tình trạng hoạt động của doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Trong 5 năm, Liên đoàn Lao động quận đã thành lập được 186/132 đạt tỷ lệ 140,9%, phát triển 10.912/8.350 đoàn viên, đạt tỷ lệ 130,7%, vượt chỉ tiêu được giao.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2015-2020, Liên đoàn Lao động và Chi cục Thuế quận xác định: “Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thu kinh phí công đoàn, Liên đoàn Lao động và Chi cục Thuế quận cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn, hướng dẫn để doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của việc nộp kinh phí công đoàn; Chủ động đề xuất với Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường thanh tra, kiểm tra gắn liền với hậu kiểm việc thực hiện pháp luật lao động. Cục Thuế và các Chi cục Thuế tiếp tục cung cấp thông tin đầy đủ, kỹ lưỡng hơn về tình trạng doanh nghiệp, nhất là thông tin về doanh nghiệp nợ thuế và nợ kinh phí, đoàn phí công đoàn”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: “Ngoài các giải pháp trên, Liên đoàn Lao động quận sẽ phối hợp với ngành chức năng kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước hết tập trung vào doanh nghiệp có số lao động nhiều, kinh phí lớn. Liên đoàn Lao động quận sẽ rà soát các đơn vị chưa đóng kinh phí công đoàn để kịp thời tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trích nộp của Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn và có chế tài xử phạt theo đúng quy định tại Điều 24c - vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn của Nghị định 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phát hành chính trong lĩnh vực lao động”.

Phương Linh - Hà Thu

Nguồn :