M
11/05/2021 12:19

Phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, Hà Nội tạm dừng sát hạch lái xe

(LĐTĐ) Từ ngày mai (12/5), để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các Trung tâm sát hạch tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Sở tổ chức.

Công nghệ mới có phải là “chìa khóa” ? Phần mềm thi cấp giấy phép lái xe ô tô: Có tránh được tiêu cực? Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; văn bản số 263/TB-VP ngày 4/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các Trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Sở tổ chức kể từ ngày 12/5 để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Các Trung tâm sát hạch có nhiệm vụ thông báo cho các học viên dự các kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe được biết;

Các đơn vị phối hợp với Phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải Hà Nội trong việc điều chỉnh lại lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe số 669/TB-SGTVT ngày 23/4, bố trí lịch sát hạch phù hợp.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đinh Luyện

Nguồn :