M
24/10/2020 21:25

Công đoàn giáo dục quận Nam Từ Liêm:

Phối hợp với chuyên môn đổi mới toàn diện giáo dục

(LĐTĐ) Năm học 2019 - 2020, mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, sự phối hợp chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch đã đề ra của Công đoàn cơ sở khối giáo dục.

Bùi Phương - Lương Hằng

Nguồn :