Phát huy bền vững giá trị di tích

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn được quan tâm, đầu tư và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên để phát huy giá trị, hiệu quả nguồn tài nguyên di sản lâu dài và bền vững, ngành văn hóa Thủ đô cần khẩn trương xây dựng đề án tổng thể về phát huy giá trị di tích; hoàn thành công tác kiểm kê và đẩy nhanh số hóa di tích…
Đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục, đền Quán Thánh Xây dựng đề án tổng thể về phát huy giá trị di tích trên địa bàn Hà Nội

Nhiều khó khăn trong công tác tu bổ, tôn tạo

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng di tích có trên địa bàn, toàn Thành phố hiện có 5.922 di tích được kiểm kê; trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 21 cụm di tích quốc gia đặc biệt, 1.160 di tích quốc gia, 1.456 di tích cấp thành phố. Chiếm 1/3 về số lượng di tích cả nước được xếp hạng, phong phú về loại hình, giàu có về giá trị. Các di tích trên địa bàn Thành phố là niềm tự hào của Thủ đô văn hiến, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa di sản.

Phát huy bền vững giá trị di tích
Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn, đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm.

Trong thời gian qua, công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn Thành phố luôn được cấp ủy, chính quyền từ Thành phố tới cơ sở quan tâm, đầu tư, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các di tích thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quản lý được thực hiện tốt công tác đầu tư tu bổ, tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị, trung bình mỗi năm (từ 2015 đến nay), Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, di tích Nhà tù Hỏa Lò, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám… đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước.

Tại các quận, huyện, thị xã, việc phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cũng được quan tâm, chú trọng, nhờ đó, đã triển khai kịp thời và tương đối đồng bộ các biện pháp quản lý di tích tại cơ sở; các di tích cơ bản đều có Ban quản lý…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn Thành phố còn một số khó khăn, hạn chế. Trong giai đoạn 2013-2020, di tích xuống cấp nhiều nhưng thiếu nguồn lực, kinh phí bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị. Giai đoạn này có 1.125/1.617 lượt di tích xuống cấp được tu bổ, tôn tạo, đạt tỷ lệ 69,7%. Bên cạnh đó, có một thực trạng đã xảy ra nhiều năm qua là một số di tích tại Hà Nội bị xâm hại, khiến người quan tâm đến di sản không khỏi lo lắng. Điển hình như việc tự ý tu bổ, cải tạo di tích đình Lương Xá, huyện Ứng Hòa; chùa Lâm So, huyện Quốc Oai…; di tích quốc gia chùa Đậu (huyện Thường Tín) từng xảy ra tình trạng vi phạm Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành của pháp luật, khi những người quản lý di tích tự ý xây dựng nhiều hạng mục công trình, không thông qua các cơ quan chức năng. Hay di tích quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng (huyện Ba Vì) từng xảy ra tình trạng tự ý lắp cổng sắt mới với hoa văn và màu sắc hiện đại, khập khiễng với tổng thể di tích vốn có kiến trúc cổ kính… Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là nhận thức, ý thức của đơn vị quản lý và nhân dân ở một số địa phương về tu bổ, tôn tạo còn hạn chế; thiếu sự giám sát, hướng dẫn của chính quyền địa phương; lực lượng tham gia thi công thiếu kiến thức chuyên môn...

Sớm ban hành đề án tổng thể về bảo tồn giá trị di sản

Tại cuộc họp báo cáo công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định Hà Nội sở hữu một số lượng lớn di tích với nhiều loại hình, trong đó có những di tích cổ được xem như những báu vật trong kho tàng di sản quốc gia, đó là niềm tự hào của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhận định, công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích là vấn đề rất cần thiết và cũng là nội dung được thành phố Hà Nội quan tâm. Đặc biệt, Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” đã đặt vấn đề đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích với tỉ trọng đầu tư lớn. Đó là điều đáng mừng cho công tác quản lý di tích tại Hà Nội trong thời gian tới. Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý, bên cạnh điều đáng mừng thì vấn đề đặt ra là phải triển khai như thế nào để hiệu quả không lãng phí, qua đó bảo tồn, phát huy được giá trị của những di tích quý giá, kéo dài tuổi thọ và phát huy giá trị di tích.

Lãnh đạo Bộ cũng nhấn mạnh việc Hà Nội cần sớm có đề án tổng thể về bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Trong đó đánh giá tổng thể hệ thống di tích, những di tích xuống cấp cần sửa chữa, từ đó có danh sách ưu tiên, lộ trình đối với tất cả các di tích. Đối với hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, cần tập trung vào trọng tâm là những vấn đề đã tồn tại lâu, cần giải quyết, tháo gỡ vướng mắc.

Cũng đặt ra một số vấn đề về hiệu quả công tác bảo tồn di tích tại cơ sở, đại diện Ban quản lý Di tích đình chùa Ngọc Lâm (quận Long Biên) bày tỏ mong muốn được Thành phố quan tâm hơn về những cơ chế với đội ngũ trông coi di tích, để họ yên tâm nhận nhiệm vụ, gắn bó lâu dài bên cạnh “làm vì cái tâm”; đồng thời có phương án kết nối du lịch với di tích tạo nên du lịch tâm linh, phát huy tối đa giá trị lịch sử của di tích…

Về giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết đây là nhiệm vụ được Thành phố đặc biệt quan tâm.Theo đó, Hà Nội đã tập trung triển khai Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND thành phố Hà Nội về việc Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp Thành phố.

“Khác với hai nhiệm vụ trên, nhiệm vụ tu bổ, tôn tạo di tích đặc biệt hơn hẳn, do đặc thù kiến trúc, hàm lượng giá trị văn hóa trong mỗi công trình đặt ra những yêu cầu về quy trình thực hiện, kiến thức, tay nghề… làm sao triển khai hiệu quả, giữ gìn và phát huy tốt giá trị nguyên gốc”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị, ngành văn hóa Thủ đô khẩn trương triển khai 4 nhiệm vụtrọng tâm, gồm: Xây dựng đề án tổng thể về phát huy giá trị di tích trên địa bànThành phố, làm cơ sở, định hướng cho các địa phương triển khai nhiệm vụ; thànhlập ban chỉ đạo công tác quản lý tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trênđịa bàn thành phố Hà Nội; hoàn thành công tác kiểm kê và đẩy nhanh số hóa di tích; nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ công tác quản lý di tích tại cơ sở, có chế độ đãi ngộ cho người trông coi di tích, kinh phí bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp tham gia hoạt động bảo tồn, tôn tạo di tích tại cơ sở./.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Việt Nam - điểm đến hấp dẫn của nhân sự chất lượng cao ngành ô tô

Việt Nam - điểm đến hấp dẫn của nhân sự chất lượng cao ngành ô tô

(LĐTĐ) Việt Nam đang dần trở thành lựa chọn hấp dẫn với các kỹ sư, chuyên gia ô tô trên toàn cầu nhờ tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, mức thu ...
Đà Nẵng: Xác minh thông tin trẻ mầm non bị bạo hành

Đà Nẵng: Xác minh thông tin trẻ mầm non bị bạo hành

(LĐTĐ) Chiều 3/10, ông Phạm Hồng Thái - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã cùng Công an và ...
Quảng Bình hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

Quảng Bình hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

(LĐTĐ) Sau khi nắm thông tin về diễn biến và hậu quả mưa lũ tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình đã quyết định trích kinh phí ...
Đà Nẵng: Tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2022

Đà Nẵng: Tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 7/10 tới đây, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) năm ...
Tiếp xúc cử tri lấy ý kiến vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự

Tiếp xúc cử tri lấy ý kiến vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự

(LĐTĐ) Chiều 3/10, tại Học viện Biên phòng (thị xã Sơn Tây), Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý ...
Prudential ra mắt sản phẩm bảo hiểm trực tuyến với nhiều quyền lợi tối ưu

Prudential ra mắt sản phẩm bảo hiểm trực tuyến với nhiều quyền lợi tối ưu

(LĐTĐ) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) vừa chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm trực tuyến PRU-EASY365.
Hà Tĩnh: Xử lý môi trường sau lũ

Hà Tĩnh: Xử lý môi trường sau lũ

(LĐTĐ) Cùng với khắc phục hậu quả lũ lụt, công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ cũng đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh gấp ...

Tin khác

Tối nay (2/10), diễn ra Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V

Tối nay (2/10), diễn ra Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V

(LĐTĐ) Tối nay (2/10), tại Hoàng thành Thăng Long sẽ diễn ra Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ V - năm 2022.
Vân Hòa nỗ lực tạo môi trường sạch, đẹp

Vân Hòa nỗ lực tạo môi trường sạch, đẹp

(LĐTĐ) Xác định gìn giữ môi trường là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thời gian qua xã Vân Hòa, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã có nhiều giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng, hướng đến mục tiêu chung là giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp và văn minh.
Báo Lao động thủ đô đoạt giải Nhì, cuộc thi viết về “Bảo vệ Môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội lần thứ II”

Báo Lao động thủ đô đoạt giải Nhì, cuộc thi viết về “Bảo vệ Môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội lần thứ II”

(LĐTĐ) Sáng 27/9, sau 3 tháng phát động, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Công an xã nhanh chóng bàn giao tài sản cho người dân bị mất

Công an xã nhanh chóng bàn giao tài sản cho người dân bị mất

(LĐTĐ) Ngày 27/9, Công an xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đã tổ chức xác minh, đăng tải thông tin tìm chủ nhân của chiếc ba lô (bên trong có nhiều tài sản giá trị) và bàn giao cho công dân.
Đánh thức tiềm năng di tích thành cổ 200 năm tuổi

Đánh thức tiềm năng di tích thành cổ 200 năm tuổi

(LĐTĐ) Nằm giữa thị xã Sơn Tây, di tích Thành cổ Sơn Tây từ lâu được biết đến là một trong những công trình kiến trúc quân sự cổ độc đáo và còn giữ nguyên vẹn nhất Việt Nam. Tòa thành cũng nằm ở địa thế trung tâm chính trị - văn hóa - kinh tế của vùng xứ Đoài, nơi hội tụ, giao thoa văn hóa của miền Bắc. Độc đáo và nhiều tiềm năng, việc “đánh thức” và phát huy hết tiềm năng di tích tòa thành cổ 200 năm tuổi sẽ là động lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển.
Khai thác “mùa vàng” của du lịch Thủ đô

Khai thác “mùa vàng” của du lịch Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, ngành Du lịch Thủ đô Hà Nội đang phục hồi mạnh mẽ bởi cách làm bài bản, hiệu quả. Đặc biệt, tiết trời đang bước vào mùa Thu - Đông, được xem là “mùa vàng” của du lịch Thủ đô, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, ngành Du lịch đã chủ động xây dựng chiến lược và kế hoạch quảng bá, tuyên truyền, đưa ra các sản phẩm mới, độc đáo, hấp dẫn hơn nữa, để đón đầu lượng khách quốc tế đến lưu trú dài ngày.
Vì những chuyến xe an toàn và thân thiện

Vì những chuyến xe an toàn và thân thiện

(LĐTĐ) Hưởng ứng tháng An toàn giao thông năm 2022, đồng thời nhằm truyền thông rộng rãi tới cộng đồng về thông điệp hành xử văn minh khi tham gia phương tiện giao thông công cộng, trong khuôn khổ dự án “Thành phố an toàn, thân thiện với em gái”, tài trợ bởi Tổ chức Plan International, sáng 17/9, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội tổ chức khởi động Chiến dịch “Soái ca, soái tỷ xe buýt” vì những chuyến xe an toàn và thân thiện.
Nâng tầm và gìn giữ di sản Hoàng thành Thăng Long

Nâng tầm và gìn giữ di sản Hoàng thành Thăng Long

Kể từ khi Hoàng thành Thăng Long được phát lộ, đã có nhiều nỗ lực của Thành phố nói chung và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội nói riêng trong công tác trùng tu, gìn giữ và phát huy giá trị khu di sản này.
Ẩm thực thu Hà Nội

Ẩm thực thu Hà Nội

(LĐTĐ) Xưa nay, khi nhắc tới mùa thu Hà Nội chúng ta thường nhớ về hình ảnh cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ... Thế nhưng, ngoài những hình ảnh nên thơ, mùa thu Hà Nội còn lôi cuốn du khách với các món ăn đậm chất riêng như: Cốm xanh, sấu chín, hồng ngâm...
Những người giữ nét đẹp đồ chơi Trung thu truyền thống

Những người giữ nét đẹp đồ chơi Trung thu truyền thống

(LĐTĐ) Xã hội phát triển, có vô vàn món đồ chơi hiện đại hấp dẫn cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, những món đồ chơi truyền thống vẫn có sức hút đặc biệt trong dịp Tết Trung thu. Và đằng sau những món đồ chơi giản dị ấy là câu chuyện tâm huyết của những nghệ nhân ở Thủ đô đã và đang giữ gìn để những sản phẩm dân gian có sức sống lâu bền giữa cuộc sống hiện đại.
Xem thêm
Phiên bản di động