M
08/11/2020 19:43

Phân tích dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ 8-18/11/2020

Khu vực Hà Nội tuần tới đêm không mưa, ngày nắng. Riêng từ ngày 16-18/11 có mưa, mưa rào. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Chất lượng không khí Hà Nội tuần vừa qua có xu hướng xấu hơn Những ngày tới có 2 hình thái thời tiết nguy hiểm tiếp tục gây mưa lớn ở Trung Bộ

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, xu thế thời tiết 10 ngày các khu vực trên phạm vi cả nước (Từ đêm 08 đến ngày 18/11/2020) như sau:

1. Phía tây Bắc Bộ:

Từ đêm 8-14/11, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 15-18/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng từ ngày 16-18/11 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

2. Phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 8-14/11, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 15-18/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng từ ngày 16-18/11 có mưa, mưa rào. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 8-12/11, phía bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng từ đêm 9-12/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 13/11, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14-15/11, phía bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 15-16/11, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mưa rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-18/11, có mưa rào và dông vài nơi.

Phân tích dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ 8-18/11/2020

Khu vực Hà Nội, từ đêm 8-14/11, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

4. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 8-09/11, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 9-12/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 13/11, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14-15/11, có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 15-18/11, có mưa rào và dông vài nơi.

5. Tây Nguyên

Từ đêm 8-09/11, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 9 -12/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 13-18/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ ngày 14-15/11 phía bắc có mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

6. Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 8-09/11, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 9-11/11 có mưa rào và dông rải rác; riêng từ ngày 10-11/11 miền Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 12-18/11, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

7. Khu vực Hà Nội

Từ đêm 8-14/11, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 15-18/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng từ ngày 16-18/11 có mưa, mưa rào. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Minh Phương

Nguồn :