M
16/02/2021 22:27

Quận Nam Từ Liêm:

Phấn đấu tốp đầu các phong trào thi đua và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố

(LĐTĐ) Năm 2021, quận Nam Từ Liêm phấn đấu tiếp tục là đơn vị tốp đầu của Thành phố về các phong trào thi đua và phát triển kinh tế - xã hội.

Đổi mới, sáng tạo, dấn thân vì đoàn viên, người lao động Quận Nam Từ Liêm được ủy quyền thành lập khu cách ly tập trung đặc thù Hoạt động thiết thực của tuổi trẻ quận Nam Từ Liêm hướng về Đại hội XIII của Đảng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường cho biết, vượt lên khó khăn thách thức, trong năm 2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của quận.

Phấn đấu tốp đầu các phong trào thi đua và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố
Quận Nam Từ Liêm trang hoàng chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quận Nam Từ Liêm đã tập trung thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch; vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, Quận ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận đã tập trung chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ quy trình để nâng cao hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu được giao.

Kết quả, kinh tế của quận Nam Từ Liêm vẫn duy trì tăng trưởng; giá trị sản xuất chung các ngành ước đạt 56.705 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ, đạt 95,4% kế hoạch.

Thu ngân sách cả năm trên địa bàn quận đạt 7.766,072 tỷ đồng, đạt 102% so với dự toán. Chi ngân sách thực hiện cắt giảm 42,101 tỷ đồng, chi cân đối ngân sách năm 2020 trên địa bàn quận đạt 2.029,162 tỷ đồng, đạt 93% dự toán. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 92 triệu đồng/người.

Trong năm, quận đã tặng các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công trong các dịp Lễ, Tết 34.575 suất quà với tổng kinh phí là 15 tỷ 724,250 triệu đồng; hỗ trợ 7.324 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng kinh phí là 8 tỷ 448,750 triệu đồng; hỗ trợ tạo việc làm cho 4.100 lao động…

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Đại biểu Quốc hội lần thứ XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nguyễn Huy Cường đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Đảng uỷ - Ủy ban nhân dân các phường căn cứ kế hoạch của quận, xây dựng chỉ tiêu thực hiện, triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, phấn đấu tiếp tục là đơn vị tốp đầu của Thành phố về các phong trào thi đua và phát triển kinh tế - xã hội.

Phương Bùi

Nguồn :