M
17/12/2020 14:24

Phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội xuống mức thấp nhất

(LĐTĐ) Những ngày cuối năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội thành phố tập trung mọi nguồn lực vào công tác đôn đốc thu, thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phấn đấu giảm số tiền nợ bảo hiểm xã hội năm 2020 xuống mức thấp nhất.

Hà Nội: Tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Sẽ thanh tra 75 đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông báo số liệu, lập biên bản đôn đốc thu hồi nợ

Đề nghị các ban, ngành vào cuộc quyết liệt

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Công văn số 5755/UBND-KGVX về tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra, kiểm tra về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; chỉ đạo, đôn đốc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị trên địa bàn.

Với Thanh tra thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị chỉ đạo Thanh tra các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, các phòng, ban tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành và đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

Phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội xuống mức thấp nhất
Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động để có thể kiểm tra thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: B.D

Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp khai báo đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, đã nộp tiền bảo hiểm xã hội đầy đủ để đưa vào chi phí hợp lý giảm trừ thuế nhưng thực tế chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo công đoàn cơ sở, nhất là tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đại diện, đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động về thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp giám sát việc thực thi pháp luật tại các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng các buổi đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Riêng với Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị khẩn trương điều tra, xác minh, khởi tố đối với những đơn vị, doanh nghiệp cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố chuyển hồ sơ; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử án điểm để răn đe, ngăn chặn đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu đẩy mạnh hoạt động của Tổ thu nợ do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm tổ trưởng, tập trung đôn đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, kiên quyết xử lý đối với những đơn vị cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội. Quyết liệt chỉ đạo thanh tra, kiểm tra liên ngành các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính làm cơ sở để xử lý hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015.

Thành lập 5 tổ công tác đôn đốc nợ bảo hiểm xã hội

Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu Bảo hiểm xã hội Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và làm việc trực tiếp với đơn vị, người lao động về việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội kéo dài.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 4900/KH-BHXH ngày 14/12/2020 về việc đôn đốc công tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã và đơn vị sử dụng lao động.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Thành phố thành lập 5 Tổ công tác có nhiệm vụ đánh giá kết quả việc thực hiện công tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh từ nay đến ngày 31/12/2020.

Các tổ công tác sẽ thực hiện đôn đốc việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đối với những đơn vị cố tình vi phạm, không chấp hành, Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ tiến hành thực hiện thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để xử lý theo quy định góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Với sự vào cuộc quyết liệt, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, trong tháng 11/2020, Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp với Thanh tra thành phố Hà Nội công bố Quyết định thanh tra 75 đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đợt thanh tra liên ngành lần này, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra 75 đơn vị, hiện đang nợ số tiền hơn 80 tỷ đồng của 2.462 lao động và tổng số nợ bảo hiểm xã hội là hơn 80 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Đức Hòa: Thành phố Hà Nội hiện là một trong những địa phương có tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội vào mức cao nhất của cả nước. Đến nay, số nợ bảo hiểm xã hội trên toàn thành phố chiếm khoảng 9% số phải thu. Vì vậy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội đề nghị toàn ngành cần cùng nhau cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn vì quyền lợi của người lao động. Bởi đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội là nợ người lao động, chứ không phải nợ cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xác định tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp quyết liệt nhằm giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố đề nghị: Đối với những đơn vị cố tình vi phạm quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề nghị đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đúng trình tự, quy trình, thủ tục; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính làm căn cứ để chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định Điều 216 Bộ Luật Hình sự./.

Bảo Duy

Nguồn :