Phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội xuống mức thấp nhất

(LĐTĐ) Những ngày cuối năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội thành phố tập trung mọi nguồn lực vào công tác đôn đốc thu, thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phấn đấu giảm số tiền nợ bảo hiểm xã hội năm 2020 xuống mức thấp nhất.
Hà Nội: Tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Sẽ thanh tra 75 đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông báo số liệu, lập biên bản đôn đốc thu hồi nợ

Đề nghị các ban, ngành vào cuộc quyết liệt

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Công văn số 5755/UBND-KGVX về tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra, kiểm tra về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; chỉ đạo, đôn đốc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị trên địa bàn.

Với Thanh tra thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị chỉ đạo Thanh tra các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, các phòng, ban tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành và đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

Phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội xuống mức thấp nhất
Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động để có thể kiểm tra thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: B.D

Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp khai báo đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, đã nộp tiền bảo hiểm xã hội đầy đủ để đưa vào chi phí hợp lý giảm trừ thuế nhưng thực tế chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo công đoàn cơ sở, nhất là tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đại diện, đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động về thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp giám sát việc thực thi pháp luật tại các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng các buổi đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Riêng với Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị khẩn trương điều tra, xác minh, khởi tố đối với những đơn vị, doanh nghiệp cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố chuyển hồ sơ; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử án điểm để răn đe, ngăn chặn đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu đẩy mạnh hoạt động của Tổ thu nợ do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm tổ trưởng, tập trung đôn đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, kiên quyết xử lý đối với những đơn vị cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội. Quyết liệt chỉ đạo thanh tra, kiểm tra liên ngành các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính làm cơ sở để xử lý hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015.

Thành lập 5 tổ công tác đôn đốc nợ bảo hiểm xã hội

Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu Bảo hiểm xã hội Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và làm việc trực tiếp với đơn vị, người lao động về việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội kéo dài.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 4900/KH-BHXH ngày 14/12/2020 về việc đôn đốc công tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã và đơn vị sử dụng lao động.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Thành phố thành lập 5 Tổ công tác có nhiệm vụ đánh giá kết quả việc thực hiện công tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh từ nay đến ngày 31/12/2020.

Các tổ công tác sẽ thực hiện đôn đốc việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đối với những đơn vị cố tình vi phạm, không chấp hành, Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ tiến hành thực hiện thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để xử lý theo quy định góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Với sự vào cuộc quyết liệt, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, trong tháng 11/2020, Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp với Thanh tra thành phố Hà Nội công bố Quyết định thanh tra 75 đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đợt thanh tra liên ngành lần này, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra 75 đơn vị, hiện đang nợ số tiền hơn 80 tỷ đồng của 2.462 lao động và tổng số nợ bảo hiểm xã hội là hơn 80 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Đức Hòa: Thành phố Hà Nội hiện là một trong những địa phương có tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội vào mức cao nhất của cả nước. Đến nay, số nợ bảo hiểm xã hội trên toàn thành phố chiếm khoảng 9% số phải thu. Vì vậy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội đề nghị toàn ngành cần cùng nhau cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn vì quyền lợi của người lao động. Bởi đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội là nợ người lao động, chứ không phải nợ cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xác định tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp quyết liệt nhằm giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố đề nghị: Đối với những đơn vị cố tình vi phạm quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề nghị đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đúng trình tự, quy trình, thủ tục; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính làm căn cứ để chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định Điều 216 Bộ Luật Hình sự./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì trao tặng Huy hiệu cho các đảng viên lão thành nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng

Thanh Trì trao tặng Huy hiệu cho các đảng viên lão thành nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), sáng nay (25/1), Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì tổ chức lễ trao tặng Huy ...
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết cho lực lượng y tế, người lao động, gia đình khó khăn tại huyện Ứng Hòa

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết cho lực lượng y tế, người lao động, gia đình khó khăn tại huyện Ứng Hòa

(LĐTĐ) “Đón nhận món quà của tổ chức Công đoàn Thủ đô và những lời động viên, thăm hỏi, chúc Tết của Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố ...
Gói bánh chưng xanh ấm tình ngày Tết

Gói bánh chưng xanh ấm tình ngày Tết

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thường Tín đã phối hợp với Hội LHPN xã Duyên Thái tổ chức Ngày hội "Gói Bánh chưng xanh ấm tình ...
Ông Vũ Huy Hoàng được giảm án

Ông Vũ Huy Hoàng được giảm án

(LĐTĐ) Ngày 24/1, sau khi nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt 10 năm tù với ông Vũ Huy Hoàng (từng là Bộ trưởng ...
Đổi mới, phát triển trò chơi truyền hình thuần Việt

Đổi mới, phát triển trò chơi truyền hình thuần Việt

Những năm qua, trong lĩnh vực truyền hình, gameshow (trò chơi trên truyền hình) đã dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu dành cho khán giả, được ...
Vì sao các mã QR có 3 hình vuông ở các góc?

Vì sao các mã QR có 3 hình vuông ở các góc?

Đại dịch Covid-19 khiến mã QR (hay QR Code) trở nên rất phổ biến, cho dù đó là chứng chỉ tiêm chủng hay quét mã điểm đến, điểm đi.
Hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa Tết

Hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa Tết

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hiện thị trường hàng hóa phục vụ Tết đã sôi động. Đặc biệt, năm nay các loại hàng ...

Tin khác

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hà Nội mang Tết ấm tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hà Nội mang Tết ấm tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Nằm trong Chương trình "Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn", ngày 18/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã lập 4 đoàn công tác tới thăm, trao quà Tết động viên các bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Niềm vui nhân đôi của người hưu trí Hà Tĩnh trước thềm năm mới

Niềm vui nhân đôi của người hưu trí Hà Tĩnh trước thềm năm mới

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu nhập của người dân giảm sút, đời sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Vừa qua người hưu trí ở Hà Tĩnh phấn khởi, vui mừng khi được tăng lương và nhận 2 tháng lương hưu trong một kỳ chi trả...
Để Luật Công chứng sửa đổi đi vào cuộc sống

Để Luật Công chứng sửa đổi đi vào cuộc sống

(LĐTĐ) Bộ Tư pháp vừa tổ chức tổng kết thi hành Luật Công chứng (sửa đổi). Với việc góp phần đảm bảo tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, giá trị sử dụng bản dịch, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, tin cậy cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh… Luật Công chứng được đánh giá đã thật sự đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thực tiễn hoạt động công chứng cũng đã bộc lộ những bất cập, cần phải điều chỉnh kịp thời để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động này phát triển.
Trao tặng thẻ BHYT, sổ BHXH, quà Tết ấm tới đồng bào, chiến sĩ tỉnh Sơn La

Trao tặng thẻ BHYT, sổ BHXH, quà Tết ấm tới đồng bào, chiến sĩ tỉnh Sơn La

(LĐTĐ) Ngày 15/1, tại tỉnh Sơn La, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức chương trình “Tặng thẻ BHYT, sổ BHXH, trao quà - mang Tết ấm đến người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022” tới các hộ nghèo, khó khăn tại 2 xã Trường Xuân và Vân Hồ (huyện Vân Hồ) và trao quà tặng cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu).
Đề xuất tăng giờ làm thêm ở tất cả các ngành nghề

Đề xuất tăng giờ làm thêm ở tất cả các ngành nghề

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), việc tăng giờ làm thêm là cần thiết trong giai đoạn hiện nay bởi đại dịch Covid-19 kéo dài hai năm, đặc biệt là đợt dịch thứ tư làm đứt gãy sản xuất, doanh nghiệp thiếu hụt lao động, nhất là cuối năm. Việc tăng giờ làm thêm sẽ góp phần hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, giảm tác động tiêu cực đến nhiều ngành kinh tế của Việt Nam.
Hà Nội đã dành trên 6.795 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội

Hà Nội đã dành trên 6.795 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội

(LĐTĐ) Đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã có trên 5,51 triệu lượt đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được hỗ trợ tiền mặt và cho vay với tổng kinh phí 6.795,9 tỷ đồng .
Danh sách doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô nợ tiền bảo hiểm xã hội từ 6-24 tháng

Danh sách doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô nợ tiền bảo hiểm xã hội từ 6-24 tháng

(LĐTĐ) Theo số liệu tính đến hết 31/12/2021 (lấy ngày 5/1) của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, hiện có 150 đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 3.830 lao động, với số tiền 74,409,720,934 đồng, thời gian nợ đã kéo dài từ 6-24 tháng.
Bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài

Bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Văn Hưng ở Khu Công nghiệp Nội Bài (huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) hỏi: Tôi nghe nói, từ 1/1/2022 sẽ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động là người nước ngoài, việc này có đúng không, và cụ thể mức đóng như thế nào?
Xem thêm
Phiên bản di động