M
29/08/2020 19:26

Người hưởng lương hưu có được tăng lương?

Bà Nguyễn Thị Hồng (phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hỏi: Tôi được biết, từ 1/7/2020, người hưởng lương hưu sẽ được tăng lương, nhưng tôi đi lĩnh lương hưu tháng 7 và 8, vẫn chưa thấy tăng. Tôi muốn biết, năm nay, người hưởng lương hưu có được tăng lương không?

Từ 1/1/2021: Mức hưởng lương hưu của người lao động sẽ thay đổi thế nào?
Người hưởng lương hưu, trợ cấp từ 80 tuổi trở lên: Được chi trả chế độ tại nhà
Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với 4 nhóm đối tượng
Người hưởng lương hưu có được tăng lương?
Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 nên năm nay Nhà nước chưa tiến hành điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1/7/2020. Ảnh: B.D

Vấn đề bà hỏi, Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, mức lương cơ sở của công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh tăng thêm 110.000 đồng/tháng từ 1/7/2020. Theo đó, lương cơ sở sẽ được tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020.

Cùng với đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng với đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế, xã hội và cân đối ngân sách của Nhà nước nên Bộ Chính trị đã quyết định đưa ra giải pháp trước mắt chưa điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7/2020 tại Kết luận số 77-KL/TW.

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9, trong đó quyết định chưa điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ 1/7/2020.

Hiện nay, mức lương cơ sở vẫn đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 và mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đang áp dụng theo quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP này 20/5/2019 của Chính phủ.

B.D

Nguồn :