Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng nay (9/6), Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được long trọng tổ chức với sự tham dự của 154 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 7.000 đoàn viên Công đoàn ngành. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội: Nhân lên những tấm lòng nhân ái Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

Đại hội Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ: Thảo luận, thông qua các Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa VI; quyết định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội; tham gia đóng góp Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội; đóng góp dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy và Công đoàn các cấp;

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XVII Công đoàn Thành phố; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn NN&PTNT Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

7h30: Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Công đoàn ngành NN & PTNT Hà Nội lần thứ VI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Công đoàn ngành NN & PTNT Hà Nội lần thứ VI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Đại biểu thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

8h00: Đại hội chính thức khai mạc

Đại biểu Trung ương tới dự Đại hội có đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên - Phó Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam. Đại biểu thành phố Hà Nội dự Đại hội có đồng chí Doãn Trung Tuấn - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Dự, chỉ đạo Đại hội về phía LĐLĐ thành phố Hà Nội có đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ Công tác chỉ đạo Đại hội số 5 của LĐLĐ Thành phố; về phía Sở NN&PTNT Hà Nội dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội; Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở NNN&PTNN Hà Nội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo các Ban, các đồng chí trong Tổ Công tác chỉ đạo Đại hội số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn và trưởng các tổ chức đoàn thể của Sở NN&PTNT Hà Nội; các đồng chí Lãnh đạo các Công đoàn ngành, LĐLĐ quận huyện trực thuộc LĐLĐ Thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Sở, lãnh đạo Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội qua các thời kỳ và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành.

Đặc biệt, dự Đại hội có 154 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 7.000 đoàn viên, người lao động trong ngành về dự Đại hội.

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đại biểu tham dự Đại hội.

8h05: Đồng chí Nguyễn Xuân Hoản - Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Khóa V phát biểu khai mạc Đại hội

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Xuân Hoản phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNN Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản cho biết, Đại hội Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội lần thứ VI có nhiệm vụ: Thảo luận, thông qua các Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa VI; Quyết định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội; Tham gia đóng góp Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội 17 Công đoàn thành phố Hà Nội; Đóng góp dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy và Công đoàn các cấp; Bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội; bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn NN&PTNT Việt Nam lần thứ VI.

“Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ cao nhất với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; để xây dựng tổ chức Công đoàn và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn nhấn mạnh.

8h10: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo Thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; bầu Ban Chấp Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội khóa VI.

Theo đó, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 2 đồng chí. 154/156 đại biểu chính thức được triệu tập có mặt và đủ tư cách tham dự Đại hội; 100% đại biểu có mặt cũng đã biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

8h20: Đại hội theo dõi phóng sự đánh giá kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn ngành NN&PTNT

8h40: Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội khóa V: Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa V đã xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cụ thể, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn ngành sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn nhằm chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới; nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện kỷ luật lao động, xây dựng tác phong công nghiệp cho đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành NN&PTNT Hà Nội phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội khóa V trình bày phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn ngành NN&PTNT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn ngành phấn đấu sẽ hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu do LĐLĐ thành phố Hà Nội giao về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS); phấn đấu ít nhất kết nạp được 300 đoàn viên và thành lập 3 CĐCS; hằng năm, phấn đấu 100% đơn vị khối Hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và trên 85% đơn vị khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động…

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Ban Chấp hành Công đoàn ngành đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong tâm, trong nhiệm kỳ tới Công đoàn ngành sẽ tiếp tục nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động. Phối hợp với thủ trưởng, người sử dụng lao động thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động. Đại diện tập thể người lao động đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ sở.

Đồng thời, làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Chủ động kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ để kịp thời chỉ đạo CĐCS tham mưu, phối hợp, đề xuất triển khai các giải pháp chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động trong bối cảnh Việt Nam tham gia hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu;

Bên cạnh đó, Công đoàn Ngành sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua để thu hút cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển của ngành, Thủ đô và đất nước. Nghiên cứu, làm rõ nội dung, cách thức tổ chức thi đua, khen thưởng phù hợp với các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

8h45: Đại hội theo dõi các tham luận của đại biểu

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hảo - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Sông Đáy tham luận với chủ đề “Nâng cao chất lượng Hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp, góp phần đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp”:

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hảo cho biết, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng quan hệ lao động tại Công ty luôn hài hòa, ổn định; giữa người sử dụng lao động và người lao động trong Công ty luôn có sự thấu hiểu, chia sẻ. Có được điều này là do Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty luôn quan tâm chú trọng việc phối hợp tổ chức và nâng cao chất lượng Hội nghị người lao động, Hội nghị đối thoại định kỳ…

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hảo trình bày tham luận tại Đại hội.

Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thường xuyên nghiên cứu, nắm bắt các chế độ, chính sách hiện hành liên quan đến hoạt động của Công ty, liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động; tích cực tham gia ý kiến cùng lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, chủ động đưa ra yêu cầu thương lượng, tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể với chất lượng và hiệu quả cao, đạt được nhiều thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Đối với việc tổ chức Hội nghị người lao động, để đảm bảo chất lượng, Ban Chấp hành Công đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cán bộ Công đoàn, các Ban chấp hành Công đoàn bộ phận tích cực tham gia, đóng góp ý kiến trong quá trình tổ chức Hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc; tổng hợp ý kiến của tập thể người lao động các đơn vị, tham gia cùng lãnh đạo các đơn vị, sau đó, gửi tổng hợp ý kiến, kiến nghị từ cơ sở lên Công ty. Lãnh đạo Công ty sẽ trực tiếp giải đáp tại Hội nghị người lao động Công ty. Do đó, chất lượng Hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc đến Hội nghị người lao động Công ty ngày càng nâng cao; góp phần đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa trong Công ty.

Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp cùng chuyên môn đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ. Trong năm, tùy theo tình hình thực tế, có những vấn đề phát sinh, cần trao đổi, đối thoại thì Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ phối hợp với chuyên môn xây dựng Kế hoạch, Chương trình và nội dung cần đối thoại; triển khai tổ chức Hội nghị đối thoại theo chuyên đề; nhằm tháo gỡ những khúc mắc, khó khăn, giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu nhau hơn, hiểu rõ những vấn đề đang khúc mắc cần giải đáp, giải quyết, tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa giữa hai bên…

Đồng chí Lê Xuân Phụng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội tham luận với chủ đề “Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Lao động giỏi” góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống cho người lao động”:

Đồng chí Lê Xuân Phụng cho biết, những năm qua, các phong trào thi đua nói chung, trong đó có phong trào thi đua “Lao động giỏi” do Công đoàn ngành phát động luôn được Công đoàn Công ty chủ động phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo, tổ chức phát động sâu rộng, qua đó góp phần tăng năng suất lao động, được Hội đồng sáng kiến của Công ty công nhận, cho áp dụng và biểu dương khen thưởng.

Định kỳ 6 tháng 1 lần, hội đồng thi đua khen thưởng Công ty tổ chức đánh giá, khen thưởng các cá nhân ưu tú và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật xuất sắc, tạo động lực cho người lao động thi đua, say mê sáng tạo đem lại lợi ích cho bản thân, cho doanh nghiệp, tạo niềm tin và sự gắn bó của người lao động với Công đoàn và Công ty.

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đồng chí Lê Xuân Phụng trình bày tham luận tại Đại hội.

Theo đồng chí Lê Xuân Phụng, nguyên nhân để phong trào thi đua lao động giỏi tại Công ty đạt những hiệu quả tích cực, ngoài sự nỗ lực của mỗi cá nhân người lao động còn là do Công đoàn đã có những hình thức, biện pháp tổ chức thiết thực. Cụ thể, hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch thi đua của ngành, Công ty xây dựng chương trình cụ thể, tổ chức triển khai đến từng đơn vị trực thuộc, định hướng để các cá nhân và tập thể trong Công ty chủ động tham gia.

Cùng với đó, Công đoàn phối hợp tốt với chuyên môn có chính sách giúp đỡ, hỗ trợ cho người lao động có thời gian được tham gia học tập năng cao trình độ chuyên môn, tham quan học tập, nghiên cứu mô hình tại các đơn vị bạn trong lĩnh vực có liên quan. Công đoàn cũng đề xuất với chính quyền, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để người lao động nâng cao hiệu quả làm việc.

“Trong 3 năm qua, mặc dù nguồn kinh phí đặt hàng còn hạn chế nhưng Công ty đã cân đối để trang bị đồng bộ cho các đơn vị tủ đựng dụng cụ sửa chữa tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thể phát huy, sáng tạo, làm chủ máy móc thiết bị được giao”, đồng chí Lê Xuân Phụng cho biết.

Ngoài ra, Công đoàn và Công ty cũng kịp thời khen thưởng, động viên đối với những cá nhân có thành tích nhằm khuyến khích người lao động nhiệt tình tham gia phong trào, coi trọng công tác biểu dương đi đôi với khen thưởng bằng vật chất để khích lệ tinh thần sáng tạo và cống hiến của người lao động.

Đồng chí Lê Xuân Phụng cũng cho rằng, yếu tố quan trọng để thúc đẩy các phong trào thi đua nói chung, phong trào “Lao động giỏi” nói riêng là Công đoàn phải thường xuyên cập nhật, nắm bắt những chính sách, chế độ mới liên quan đến người lao động, để kịp thời đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần của người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

9h00: Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đánh giá: Năm năm qua, tình hình kinh tế - xã hội nói chung và ngành Nông nghiệp Thủ đô nói riêng liên tục đối diện với thiên tai, dịch bệnh phức tạp, sự điều chỉnh về cơ chế, chính sách… nhưng ngành NN&PTNT Hà Nội đã phát triển tương đối toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trước những thuận lợi và khó khăn, xác định đúng vai trò và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, trong nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Công đoàn ngành đã nỗ lực không ngừng, luôn đổi mới, sáng tạo trong phương thức hoạt động, với những quyết sách đúng, trúng, kịp thời, thể hiện sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo “biến nguy thành cơ”; phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong triển khai các hoạt động một cách bài bản, khoa học, với phương châm “hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên”.

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn ngành đã nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và có chất lượng.

Đặc biệt, Công đoàn ngành rất chủ động tích cực trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, góp phần quan trọng việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển trong các doanh nghiệp.

Phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp Nhà nước và gần 70% doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động, 73% doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; hướng dẫn 100% Công đoàn cơ sở tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; nhiều bản đạt từ loại A và B trở lên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành khóa V.

Hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” luôn đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Các cấp Công đoàn ngành đã trao hàng nghìn suất quà đến tận tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. Công đoàn Ngành đã chủ động ký kết “Chương trình phúc lợi đoàn viên” với 15 đối tác có uy tín và cung cấp dịch vụ ưu đãi tốt, đảm bảo chất lượng, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên là trung tâm, đối tượng để phục vụ.

Song song với đó, các phong trào thi đua được lựa chọn gắn với thực tế cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành đã hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội của ngành và Thành phố.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn ngành giới thiệu được 466 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp và đã có 403 Đảng viên mới được kết nạp; trong đó trên 70% là công nhân lao động trực tiếp sản xuất.

Với những nỗ lực và quyết tâm cao, nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành liên tục được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố tặng Cờ, Bằng khen thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được cấp trên và Công đoàn ngành biểu dương khen thưởng.

Đồng thời, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với phương hướng, mục tiêu và 10 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Công đoàn ngành đã đề ra trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội cần tiếp tục làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, coi đây là vấn đề cốt lõi, vấn đề căn cốt của tổ chức Công đoàn. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp; nhất là Đảng viên trẻ, xuất thân từ công nhân…

Song song với việc giao nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Quang Thanh cũng nhấn mạnh: Đại hội còn một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa VI và bầu 2 Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Đây là những cán bộ, đoàn viên ưu tú được Đại hội tín nhiệm, những người sẽ giữ vai trò quyết định cho sự thành công của hoạt động Công đoàn ngành trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị các đại biểu dự Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, tập trung, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đầy đủ phẩm chất đạo đức; có uy tín, tín nhiệm đối với đoàn viên và người lao động; có đủ năng lực, trình độ tiếp thu và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên vào hoạt động Công đoàn ngành, tới đoàn viên và người lao động.

9h10: Cùng phát biểu tại Đại hội, Nguyễn Mạnh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội khẳng định:

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội ghi nhận, nhiệm kỳ 5 năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt và quyết liệt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội và LĐLĐ thành phố Hà Nội; sự thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế; cùng với sự nỗ lực phấn đấu, vượt khó của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành; hoạt động Công đoàn của ngành đã vượt qua những khó khăn, thách thức đạt được những kết quả rất quan trọng, tương đối toàn diện trên các mặt công tác.

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Mạnh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong đó, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động tại các đơn vị trong ngành; chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện; xây dựng Thỏa ước lao động tập thể; phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở; tham gia công tác phát triển đảng viên mới...

“Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở ghi nhận, đánh giá rất cao phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2018 - 2023, đó là sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của đội ngũ cán bộ Công đoàn từ ngành đến cơ sở đã tổ chức tốt nhiều các hoạt động hướng tới đoàn viên và người lao động. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Công đoàn ngành đã đạt được trong thời gian qua”, đồng chí Nguyễn Mạnh Phương nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ tới, để hoạt động Công đoàn thực sự thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia và để tổ chức Công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên công đoàn và người lao động, là cầu nối giữa cán bộ, viên chức, người lao động với Đảng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội tôi yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua và tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đại biểu theo dõi tiến trình Đại hội.

Trong đó, lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị, ngay sau Đại hội, Công đoàn ngành cần tập trung xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, với trọng tâm hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động, lấy địa bàn Công đoàn cơ sở là trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết. Công đoàn ngành cần căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, những định hướng chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố; những dự báo về tình hình thế giới, khu vực và trong nước để triển khai phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngành phát triển theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hính mới”.

9h30: Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành NN&PTNT khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, căn cứ tình hình thực tế phong trào CNVCLĐ và hoạt động của ngành; trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự hoạt động toàn diện, Ban Chấp hành Công đoàn ngành khoá V đã nghiên cứu, thảo luận và nhất trí trình Đại hội số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 15 đồng chí.

Về cơ cấu, Ban Chấp hành Công đoàn ngành khoá VI được cấu tạo theo hướng như sau: Cơ quan Công đoàn ngành 4 đồng chí; CĐCS khối cơ quan hành chính 4 đồng chí; CĐCS khối đơn vị sự nghiệp 3 đồng chí; CĐCS khối doanh nghiệp 4 đồng chí.

Tại Đại hội giới thiệu 17 đồng chí để Đại hội bầu 15 Ủy viên Ban Chấp hành.

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đại biểu biểu quyết danh sách bầu Ban Chấp hành Công đoàn NN&PTNT khóa VI.
Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đại biểu nhận phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành NN&PTNT khóa VI.
Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành NN&PTNT khóa VI.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, kết quả đã có 15 đồng chí đắc cử.

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Lãnh đạo Công đoàn ngành NN&PTNT Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

10h25: Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đại biểu dự Đại hội Công đoàn NN&PTNT Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đại biểu dự Đại hội Công đoàn NN&PTNT Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

10h40: Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp đóng ý kiến vào Văn kiện Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Theo đó, các ý kiến thống nhất đánh giá: Bố cục, kết cấu dự thảo báo cáo hợp lý, đã phản ánh được đầy đủ về kết quả công tác Công đoàn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và đất nước. Những nhận định, đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn mang tính khái quát cao. Nội dung dự thảo báo cáo đã nêu được những kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân phù hợp với tình hình thực tiễn của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô trong giai đoạn hiện nay, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bên cạnh đó, người lao động, đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT cũng bổ sung nhiều ý kiến cho nội dung dự thảo báo cáo. Chẳng hạn như, đối với phần đánh giá tình hình CNVCLĐ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm tình hình, điều kiện làm việc của công nhân lao động ở các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động, điều kiện làm việc, công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường, phòng cháy chữa cháy... tiền lương, thu nhập của công nhân lao động một số doanh nghiệp còn thấp…

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đại biểu dự Đại hội.

Về những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân nêu trong báo cáo chính trị, có ý kiến bổ sung thêm nguyên nhân chủ quan là: Vai trò của tổ chức Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động có lúc, có nơi còn hạn chế; một số đơn vị, Công đoàn cơ sở chưa chú trọng đổi mới các phong trào thi đua cho phù hợp nên hiệu quả của các phong trào thi đua chưa cao, chưa thu hút được đoàn viên Công đoàn tham gia.

Đại hội cũng nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Theo đó, các ý kiến tham gia đều cơ bản nhất trí với bố cục của Điều lệ Công đoàn Việt Nam với 11 Chương, 43 Điều (tăng 8 Điều so với Điều lệ khóa XII); Nhất trí với một số Điều mới, một số Điều được kết cấu lại, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời cũng có ý kiến bổ sung về một số quy định trong Điều lệ.

Chẳng hạn, về cán bộ công đoàn, có ý kiến đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu kỹ Khoản 3, Điều 4: “Cán bộ công đoàn làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nếu đủ điều kiện về năng lực, trình độ, tiêu chuẩn, uy tín theo quy định của Tổng Liên đoàn thì có thể được cấp có thẩm quyền của công đoàn xét tuyển, điều động, bố trí làm các công việc phù hợp tại các cơ quan của công đoàn”. Nội dung này liên quan đến quy định tuyển dụng công chức và phải thực hiện theo các quy định của Đảng và pháp luật hiện hành.

Về nguyên tắc và hệ thống tổ chức; một số ý kiến đề nghị: Tại Khoản 5, Điều 12, Đề nghị bổ sung: “Ủy viên ban chấp hành công đoàn các cấp khi nghỉ hưu, nghỉ việc, chờ nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, thôi giữ chức danh, chức vụ mà không thuộc cơ cấu tham gia ban chấp hành..., thì đương nhiên thôi tham gia ban chấp hành công đoàn cấp đó và công đoàn cấp trên nếu có...”.

Về Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở; các ý kiến tham gia đề nghị: Tại Khoản 4, Điều 15 để đảm bảo sự phân cấp quản lý về tổ chức, bộ máy và thống nhất với các nội dung đã quy định tại Khoản 2, Điều 17; Khoản 1, Điều 18; Khoản 1, Điều 19; Khoản 1, Điều 20. Về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có ý kiến đề nghị Tổng Liên đoàn nghiên cứu ban hành Quy chế chính thức, thay thế Quyết định số 1258/QĐ-TLĐ, ngày 31/8/2001 “về việc ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao”.

Về công tác tài chính và tài sản công đoàn (Chương VIII) có ý kiến đề nghị Tổng Liên đoàn tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Tổng Liên đoàn các quy định của pháp luật có sự thay đổi, tạo điều kiện cho các cấp công đoàn, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động.

10h50: Công bố kết quả bỏ phiếu bầu 2 đoàn đại biểu

Theo đó, Đại hội đã thống nhất bầu 4 đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 1 đại biểu dự Đại hội Công đoàn NN&PTNT Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

10h55: Đại hội bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Công đoàn NN&PTNT Việt Nam lần thứ VI

Theo đó, 100% đại biểu có mặt đã thống nhất bầu 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn NN&PTNT Việt Nam lần thứ VI.

11h20: Tặng hoa các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn khóa V, không tham gia tái cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa VI

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Tặng hoa các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa V, không tham gia tái cử Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa VI.

11h25: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Thay mặt Đoàn Thư ký, đồng chí Lê Xuân Hòa trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội nhấn mạnh một số chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu do LĐLĐ thành phố Hà Nội giao về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; hằng năm, phấn đấu 100% đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và trên 85% đơn vị khối doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động.

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đồng chí Lê Xuân Hòa trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Phấn đấu hàng năm có trên 95% số đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức Công đoàn được tổ chức Công đoàn trong ngành cung cấp, phổ biến thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp Công đoàn; phấn đấu hàng năm có trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa trên tổng số đơn vị đăng ký; hàng năm bình quân mỗi Công đoàn cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp...

Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội
Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

11h30: Bế mạc Đại hội

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Giải đáp vướng mắc về pháp luật lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Giải đáp vướng mắc về pháp luật lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng nay (27/9), gần 300 đoàn viên công đoàn và người lao động thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã tham gia Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, Công đoàn và bảo hiểm xã hội”.
TRỰC TUYẾN: Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, Công đoàn và bảo hiểm xã hội cho người lao động

TRỰC TUYẾN: Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, Công đoàn và bảo hiểm xã hội cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (27/9), tại Hội trường Quận ủy Long Biên, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, Công đoàn và bảo hiểm xã hội”. Chương trình được truyền trực tuyến trên báo Lao động Thủ đô điện tử - laodongthudo.vn và các ấn phẩm của báo Lao động Thủ đô.
Kỳ vọng làm “sống lại” 4 dòng sông nội đô

Kỳ vọng làm “sống lại” 4 dòng sông nội đô

(LĐTĐ) Việc phục hồi lại chất lượng nước, môi trường và cảnh quan 4 con sông nội đô thuộc khu vực trung tâm thành phố Hà Nội như sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Đền Lừ, Sét đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, việc phục hồi chất lượng nước, môi trường, cảnh quan của các dòng sông này đang được các chuyên gia cùng các cấp chính quyền Thủ đô đặc biệt quan tâm.
Thành công nhờ không ngừng sáng tạo

Thành công nhờ không ngừng sáng tạo

(LĐTĐ) Hạnh phúc của một người lao động là có được môi trường làm việc tốt, được thỏa sức sáng tạo, cống hiến hết mình, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Đó là quan niệm của anh Lê Viết Văn (sinh năm 1991) - kỹ sư làm việc tại Công ty TNHH Lixil Việt Nam (địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn: Xử lý nghiêm không có ngoại lệ

Công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn: Xử lý nghiêm không có ngoại lệ

(LĐTĐ) Quyết liệt thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn, kéo giảm tai nạn, nhất là vấn đề kiểm soát nồng độ cồn, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định, tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp, xin xỏ… chỉ trong 1 tháng, lực lượng chức năng đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có hơn 100 trường hợp là công chức, viên chức, công an, bộ đội, nhà báo… và đã gửi thông báo vi phạm về cơ quan những cá nhân vi phạm.
Trăng ấm

Trăng ấm

(LĐTĐ) A, trăng lên rồi! Những tiếng reo hò trong trẻo vang lên đâu đó. Ừ nhỉ, trăng lên thật rồi!
Mở rộng hợp tác giáo dục qua giao lưu văn hóa

Mở rộng hợp tác giáo dục qua giao lưu văn hóa

(LĐTĐ) Từ nhiều năm nay, việc giao lưu văn hóa, giáo dục đã trở thành một trong những hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội được tiếp thêm động lực và thúc đẩy niềm yêu thích học tập ngoại ngữ. Đây cũng là hoạt động góp phần giúp học sinh Thủ đô hình thành nên những phẩm chất của người công dân toàn cầu: Năng động, sáng tạo và chủ động hội nhập trong tương lai.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Sáng 26/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Xuân La. Đây là công trình tiêu biểu được LĐLĐ Thành phố lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tích cực đổi mới hoạt động vì người lao động

Tích cực đổi mới hoạt động vì người lao động

(LĐTĐ) Trong 9 tháng năm 2023, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn trong chỉ đạo hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại đơn vị.
Công đoàn TP.HCM: Triển khai nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo trong vận động phát triển đoàn viên

Công đoàn TP.HCM: Triển khai nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo trong vận động phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Phát biểu chỉ đạo tại phiên làm việc thứ tư Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng Công đoàn TP.HCM vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng Công đoàn TP.HCM vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị Công đoàn TP.HCM cần quán triệt sâu sắc mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện và làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối trong mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với công nhân, người lao động.
Nỗ lực giúp người lao động phòng tránh “tín dụng đen”

Nỗ lực giúp người lao động phòng tránh “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nâng cao kiến thức tài chính là một trong những giải pháp của Tổ chức Tài chính vi mô CEP nhằm giúp người lao động phòng tránh “tín dụng đen” và quản lý hiệu quả tài chính cá nhân.
Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xây dựng hình ảnh Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh gần gũi với đoàn viên, người lao động

Xây dựng hình ảnh Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh gần gũi với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời gian qua đã có nhiều chương trình hỗ trợ ý nghĩa, chăm lo kịp thời đời sống đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh của tổ chức Công đoàn gần gũi, củng cố niềm tin và được sự ghi nhận trân trọng của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.
Khai mạc Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Ngày 23/9, tại Hội trường thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc. Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng 549 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên công đoàn TP.HCM.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang gợi mở 5 vấn đề lớn cho Công đoàn tỉnh Bình Dương

Đồng chí Nguyễn Đình Khang gợi mở 5 vấn đề lớn cho Công đoàn tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Tham dự và chỉ đạo phiên khai mạc chính thức của Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày 22/9, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) đã gợi mở 5 vấn đề lớn cho hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội Công đoàn TP.HCM: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội Công đoàn TP.HCM: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

(LĐTĐ) Ngày 22/9, đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội có sự tham dự của 549 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 1,4 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn TP.HCM. Đại hội gồm 4 phiên làm việc và kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 22-24/9.
Xem thêm
Phiên bản di động