M
26/02/2021 12:55

Ngày 14/3/2021: Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phải hoàn thành nộp hồ sơ ứng cử

(LĐTĐ) Theo quy định của Hội đồng bầu cử, chậm nhất 17h ngày 14/3/2021, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử, để đưa vào danh sách hiệp thương.

1.076 người được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV 16 mốc thời gian quan trọng trong công tác bầu cử 9 nội dung cơ bản trong thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Hướng dẫn Quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 14/3/2021: Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phải hoàn thành nộp hồ sơ ứng cử
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng hướng dẫn về quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan Trung ương.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được thực hiện theo 3 bước.

Bước thứ nhất là tiến hành họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Những người dự họp thảo luận về dự kiến giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội để lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bước thứ hai là tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc nơi làm việc (nếu có). Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên.

Về số lượng cử tri tham dự Hội nghị cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thông tin: Những nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, nhưng phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 2/3 tổng số cử tri được triệu tập. Nơi có 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải đảm bảo ít nhất là 70 cử tri tham dự Hội nghị. Người ứng cử đại biểu Quốc hội được mời tham dự Hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Dũng lưu ý, trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội không đạt tín nhiệm trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức giới thiệu người khác.

Bước thứ ba của quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là tiến hành Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Về việc nộp hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội, căn cứ vào kết quả của Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Điều 35 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Về thời gian, chậm nhất 17h ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo quy định, người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng bầu cử Quốc gia tại địa chỉ: Nhà Quốc hội, số 1, đường Độc Lập, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chậm nhất là ngày 14/3 để đưa vào danh sách hiệp thương.

Việc gửi biên bản hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc và biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: Cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội phải chuyển biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo của tổ chức, đơn vị mình nhận xét về người được giới thiệu tổng cử đại biểu Quốc hội đến Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 - Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức.

3 bước trong Quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bước 1: Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội;

Bước 2: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội;

Bước 3: Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bảo Duy

Nguồn :