M
18/09/2020 08:21

Ngành Giáo dục huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính đặc thù của ngành giáo dục- đào tạo trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023
Không ngừng nâng cao trình độ của lao động nữ
Đảo bảo chính sách cho nữ công nhân viên chức lao động

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các đơn vị, trường học đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Sáng kiến, kinh nghiệm”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đồng thời phối hợp chỉ đạo và đẩy mạnh các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Xây dựng nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch”, “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”, “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”... Đây là những phong trào và cuộc vận động mang tính đặc thù nghề nghiệp sâu sắc, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, góp phần thực hiện thành công đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Ngành Giáo dục huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
Lễ tổng kết năm học của trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên

Công đoàn cơ sở và chuyên môn phối hợp phát động phong trào thi đua “ Dạy tốt - Học tốt” ngay từ đầu năm học. Nhiều trường đã thực hiện tốt trong chương trình phối hợp tổ chức tốt hoạt động công đoàn và đạt thành tích trong “ dạy tốt và học tốt” tiêu biểu là trường Trung học cơ sở Trần Phú,Trường Trung học cơ sở Hồng Minh, Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên, Tiểu học Khai Thái, Mầm non Thị trấn Phú Xuyên...

Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được các nhà trường triển khai rộng rãi, đồng thời tổ chức phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm điển hình của năm học 2019-2020. Kết quả: đã có 403 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận.Thi đua đẩy mạnh việc dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, quyền và bổn phận trẻ em, bình đẳng giới, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh…

Ngành Giáo dục huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
Hội thi khéo tay hay làm nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. Các cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã được cụ thể hóa thành các tiêu chí để đánh giá bình xét thi đua đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Các cuộc vận động“Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” đã góp phần giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố phấn đấu vươn lên trong học tập; hỗ trợ một số trường học miền núi xây dựng cơ sở vật chất và giúp đỡ các học sinh có sách vở, quần áo khi đến lớp.

Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo Công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; chăm sóc cây xanh đã có, trồng và chăm sóc bồn hoa, đường hoa, tạo cảnh quan môi trường sư phạm sạch đẹp. Duy trì và đẩy mạnh phong trào xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa, góp phần tiếp tục duy trì giữ vững và xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa...

Nhìn chung, kết quả phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm học 2019 - 2020 đã mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường học, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành.

Thu Trang

Nguồn :