M
17/09/2020 08:07

Không ngừng nâng cao trình độ của lao động nữ

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ
Đảm bảo chính sách đối với lao động nữ

Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở xã Khai Thái đã tập trung chỉ đạo và tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết 6b/NQ-BCH cho 100% cán bộ công đoàn chủ chốt và cán bộ nữ công trong toàn hệ thống, đây là cơ sở để Công đoàn cụ thể hóa vào chương trình công tác phù hợp với từng đơn vị và địa phương.

Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ xã có sự phối hợp với Ban nữ công đánh giá thực trạng lao động nữ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ; đưa công tác nữ công, công tác bình đẳng giới và công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào nội dung tiêu chí thi đua hàng năm.

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn cơ sở xã đã cụ thể hóa thành chương trình hành động để triển khai thực hiện. Công đoàn cơ sở xã đã ký chương trình, quy chế phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã, tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện và đặc điểm tình hình nữ công nhân viên chức lao động tại địa phương.

Không ngừng nâng cao trình độ của lao động nữ
Giáo viên trường Mầm non Khai Thái chào mừng ngày khai giảng năm học 2019 - 2020

Công tác tuyên truyền vận động nữ công nhân viên chức lao động đã được Công đoàn cơ sở quan tâm và chỉ đạo, đạt hiệu quả với các hình thức đa dạng phong phú như: Tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề; thông qua các hoạt động văn hóa thể thao, vận động nữ công nhân viên chức lao động tham gia cuộc thi tìm hiểu các chính sách đối với lao động nữ như: “Tìm hiểu chính sách pháp luật về Bình đẳng giới”.

Bên cạnh đó, tăng cường việc thay đổi nhận thức về công tác nữ, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xã đã không ngừng đổi mới các hình thức tuyên truyền, thông qua đó chuyển tải nội dung Nghị quyết 6b/NQ-BCH đến với nữ công nhân viên chức lao động. Cụ thể trong 10 năm qua, đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị như: Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ xã, Ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Công đoàn đã tổ chức mở 17 lớp truyền thông cho hơn 2.000 công nhân viên chức lao động của xã, của Hội Phụ nữ và 3 nhà trường trên địa bàn xã tham gia tiếp thu các nội dung về Bình đẳng giới, các chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em, dân số và sức khỏe sinh sản.

Tổ chức và tham gia 24 lượt giao lưu cầu lông, kéo co, bóng chuyền hơi tại xã, cấp cụm, cấp huyện... thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao tính đoàn kết, gắn bó, nâng cao thể lực công tác, nâng cao tinh thần thoải mái tạo điều kiện để chị em vừa hoàn thành tốt công tác xã hội, vừa đảm đang việc nhà.

Công đoàn cơ sở xã thường xuyên quan tâm tư vấn, hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng lao động; thương lượng ký kết thoả thuận về chính sách lao động nữ có lợi hơn so với quy định của pháp luật nhằm tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ trong cơ quan.

Để không ngừng nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt của nữ công nhân viên chức lao động, trong 10 năm qua, Công đoàn cơ sở đã tham mưu cấp ủy Đảng sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện thuận lợi cho 4 chị theo học các lớp trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, cùng 46 lượt chị được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, học lớp quản lý nhà nước.

Các chị có năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tế đã được quan tâm đề cử phân công giữ chức vụ lãnh đạo uản lý trong cơ quan, đây là điều kiện để nữ công nhân viên chức lao động nỗ lực, phấn đấu vuơn lên trong các lĩnh vực công tác, tạo khả năng thích ứng với cơ chế thị trường và từng bước khẳng định vai trò, vị thế của mình trong thời kỳ mới.

Để góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động công đoàn đã từng bước xây dựng và quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ công đoàn tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ có 3/12 đ/c chiếm 21,4%, đại biểu Hội đồng nhân dân xã 9/26 đại biểu chiếm 34,6%, số nữ kết nạp Đảng có 4/10 chiếm tỷ lệ 40% .

Các hoạt động xã hội, hỗ trợ nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi và các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác cũng được Công đoàn cơ sở quan tâm thường xuyên, phối hợp tạo điều kiện thông qua kênh các tổ chức đoàn thể chính trị của xã với các hoạt động tín chấp vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội. Hàng năm Công đoàn cơ sở tặng quà động viên con các đồng chí đoàn viên thi đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại hội, đạt danh hiệu học sinh giỏi trở lên.

Thu Trang

Nguồn :