M
17/09/2020 20:54

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng 17/9, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị nhằm giao ban công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2020...

Không ngừng nâng cao trình độ của lao động nữ
Đảo bảo chính sách cho nữ công nhân viên chức lao động
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Hiệu quả trong việc phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Lương – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, báo cáo Sơ kết Phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn quý III và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Đào Đức Gương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đã công bố các văn bản của Liên đoàn Lao động thành phố và Huyện ủy Phú Xuyên về công tác cán bộ. Hội nghị thảo luận và thông qua đề án kiện toàn, bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả, Hội nghị bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên khóa X 4 đồng chí: Nguyễn Văn Ngự – Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Dân – Đảng; Nguyễn Tùng Lâm – Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Công đoàn khối Ủy ban nhân dân huyện; Trần Thị Dung – Huyện ủy viên, Trường Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện; Trần Trí Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên, được 100% số phiếu tín nhiệm.

Hội nghị bầu bổ sung vào Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên khóa X 3 đồng chí: Nguyễn Văn Ngự; Phạm Duy Đạo – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn xã Khai Thái; Nguyễn Văn Đảm – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Chủ tịch Công đoàn xã Khai Thái được 100% số phiếu tín nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngự thay mặt các đồng chí tham gia Ban Chấp hành phát biểu cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu và hứa sẽ tích cực tham gia phong trào công nhân viên chức lao động để Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên ngày càng phát triển hơn.

Lê Vân

Nguồn :