M
16/09/2020 17:25

Đảo bảo chính sách cho nữ công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên tham gia xây dựng kế hoạch khảo sát, phối hợp kiểm tra và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Đồng thời chủ động tham gia cùng với người sử dụng lao động quan tâm vấn đề tạo việc làm ổn định, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho nữ công nhân viên chức lao động.

Vận động giáo viên thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước
Huyện Phú Xuyên: Chú trọng chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ giáo viên

Nhận thức về việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hàng năm, Liên đoàn Lao động Phú Xuyên huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tới 100% Công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo Ban Nữ công nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở. Xây dựng văn bản chỉ đạo triển khai đến 100% Công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đảo bảo chính sách cho nữ công nhân viên chức lao động
Lễ tuyên dương khen thưởng nhà giáo mẫu mực trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên

Nắm bắt tâm tư, các nhu cầu, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ vào nội qui, quy chế của cơ quan, thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, được chăm sóc sức khoẻ, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần.

Đồng thời, tham gia xây dựng kế hoạch khảo sát, phối hợp kiểm tra và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ được 97 cuộc, kiến nghị đề xuất xử lý những vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật lao động nữ; Chủ động tham gia cùng với người sử dụng lao động quan tâm vấn đề tạo việc làm ổn định, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho nữ công nhân viên chức lao động.

Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng cùng cấp, lãnh đạo chuyên môn của cơ quan, đơn vị khuyến khích, tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Công đoàn huyện và cơ sở (Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước là 1,9%), tỷ lệ cán bộ chủ chốt công đoàn là nữ, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý đều tăng so với nhiệm kỳ trước; 100% cán bộ nữ công được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn và nữ công, công tác tập huấn, đào tạo cho nữ công nhân viên chức lao động cũng được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian và vật chất.

Liên đoàn Lao động huyện đã giới thiệu 679 nữ công nhân viên chức lao động ưu tú để đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu để Đảng bồi dưỡng kết nạp. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo chuyên môn, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể liên quan để tổ chức phong trào, phong trào tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động thiết thực, tạo môi trường để nữ công nhân viên chức lao động phấn đấu rèn luyện 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, tham gia đề án “giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

Đặc biệt, chỉ đạo Ban Nữ công huyện và Ban Nữ công Công đoàn cơ sở động viên chăm lo, hỗ trợ nữ công nhân viên chức lao động trong công việc và trong cuộc sống thông qua các hoạt động trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà nữ công nhân viên chức lao động, con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây sửa “ Mái ấm công đoàn”, vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, những hoạt động này đã kịp thời động viên nữ công nhân viên chức lao động, giúp chị em yên tâm công tác.

Đã có 86 nữ công nhân viên chức lao động được vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm và vay quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô để phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập với số tiền 3,7 tỷ đồng.

Đồng thời, hỗ trợ xây, sửa 30 “Mái ấm Công đoàn” cho 30 nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 1 tỷ đồng đồng, thăm hỏi, tặng quà nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 679 con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi và các cháu đỗ thuủkhoa số tiền là gần 130 triệu đồng

Thu Trang

Nguồn :