M
22/12/2020 13:15

Ngành Bảo hiểm xã hội: Bổ sung 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa triển khai bổ sung các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân và tổ chức trên Cổng dịch vụ công của ngành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lý giải việc phải xác minh danh tính để sử dụng ứng dụng VssID Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động vượt qua đại dịch Covid-19 Hướng tới cộng đồng an sinh xã hội ASEAN vì lợi ích người dân

Theo đó, 4 dịch vụ công dành cho tổ chức mới được nâng cấp mức độ 4 là: Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (lần đầu); Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (hằng năm); Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu;

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

5 dịch vụ công dành cho cá nhân được nâng cấp mức độ 4 là: Giải quyết hưởng lương hưu đối với người tham bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người có Quyết định hoặc Giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP;

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu (trường hợp người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu, thôi việc hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp); Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát; Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến thời điểm này Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp 22 dịch vụ công mức độ 4, 5 dịch vụ công mức độ 3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích hợp 15 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

B.D

Nguồn :