M
24/11/2020 14:10

Tổng Liên đoàn tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn

Sáng nay (24/11), tại Trường Đại học Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Khai giảng chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn năm 2020”.

Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn doanh nghiệp FDI Tổng Liên đoàn khai giảng lớp tập huấn cán bộ công đoàn chủ chốt cấp tỉnh, ngành Đổi mới và nâng cao công tác đào tạo, tập huấn cán bộ Công đoàn

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí là Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo, cán bộ, chuyên viên đang trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác truyền thông của 83 Liên đoàn Lao động tỉnh thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Tổng Công ty và tương đương.

Tổng Liên đoàn tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn
Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu khai mạc chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn năm 2020”.

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã ghi nhận những kết quả nổi bật và thẳng thắn chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm mà “nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền, giáo dục công đoàn thiếu sự quan tâm đúng mức, chậm đổi mới; còn lúng túng trong các cách thức tuyên truyền, tiếp cận công nhân lao động”. Theo đó, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cũng đề ra khâu đột phá là “đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Theo ông Trần Thanh Hải, triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, thời gian qua, các cấp công đoàn đã có nhiều nỗ lực thực hiện các quyết định của Đại hội, đạt được chuyển biến bước đầu quan trọng, tuy nhiên, vẫn cần tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ, đồng bộ hơn.

Theo đó, cán bộ tham gia khóa học do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sẽ cùng nhau trao đổi, đáp ứng những cầu cơ bản: Cùng nhau xây dựng không gian tri thức mở về công tác tuyên truyền, vận động công đoàn; thống nhất một số nhận thức về công tác tuyên truyền, vận động trong tình hình mới...

Tổng Liên đoàn tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn
Cán bộ công đoàn tham dự chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn năm 2020”.

Trong thời gian 4 ngày, cán bộ công đoàn tham gia khóa học sẽ được bồi dưỡng: Kỹ năng tổ chức tuyên truyền về “Người tốt việc tốt” trong hoạt động công đoàn trên báo chí và mạng xã hội; Xây dựng và tổ chức lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Kỹ năng tổ chức thông tin trên báo chí và mạng xã hội; Kỹ năng sáng tạo các sản phẩm truyền thông đa phương tiện; Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu chính trị - pháp luật; Tổ chức chiến dịch truyền thông về hoạt động lớn của đơn vị.

Quá trình tham gia tập huấn, cán bộ công đoàn cũng sẽ được bố trí đi thực tế cơ sở tại Công đoàn Công ty Rạng Đông và Công đoàn Tổng Công ty May 10. Theo đó, các học viên sẽ tự tìm hiểu thông tin để sản xuất các sản phẩm truyền thông trên báo chí và mạng xã hội đã được học.

B.D

Nguồn :